Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę L

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr inż. Alicja Laber Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Marzena Lachowicz Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr Marek Lalko Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Mieczysław Landowski Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr inż. Agnieszka Lasota Instytut Matematyki Zakład Zastosowań Informatyki
dr inż. Andrzej Lasota Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr inż. Bogna Latacz Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Monika Lato-Pawłowska Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
mgr inż. Paulina Lechocka Instytut Budownictwa Zakład Mechaniki Budowli
mgr Joanna Legierska-Dutczak Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr inż. Kamil Leksycki Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. n. med. Marcin Lener Instytut Nauk Medycznych Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
prof. dr hab. Wiesław Leoński Instytut Fizyki Instytut Fizyki
prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert Instytut Nauk Medycznych Instytut Nauk Medycznych
mgr Dariusz Lesicki Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ Instytut Socjologii Instytut Socjologii
mgr Władysław Leśniak Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr Nina Leśniak-Niedbalec Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
lek. med. Zofia Leś-Zaczyńska Collegium Medicum Collegium Medicum
dr inż. Albert Lewandowski Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr n. med. Roman Lewandowski Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
lek. med. Piotr Lewczuk Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Piotr Leżyński Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
prof. zw. dr hab. Leszek Libera Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr inż. Bogdan Lipiec Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Bogdan Lipiec Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Jolanta Lipińska-Lokś Instytut Pedagogiki (Ż) Zakład Profilaktyki Społecznej
lek. med. Artur Lipiński Collegium Medicum Collegium Medicum
dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
prof. dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Elżbieta Lipowicz Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Społecznej
dr Joanna Lipowska Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr Krzysztof Lisowski Instytut Socjologii Instytut Socjologii
mgr Liwia Litecka Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Barbara Literska, prof. UZ Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr n. med. Dorota Lorkiewicz-Muszyńska Instytut Nauk Medycznych Zakład Medycyny Sądowej
lek. med. Grzegorz Loroch Instytut Nauk Medycznych Katedra Medycyny Paliatywnej
dr Maciej Lubik Instytut Historii Instytut Historii
dr Iwona Lubimow-Burzyńska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Wartością
dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr Anna Ludwiczak Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr inż. Marcel Luzar Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych