Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę L

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr inż. Alicja Laber Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr Marzena Lachowicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Kształcenia Językowego.
Krzysztof Laczkowski Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Marek Lalko Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Agnieszka Lasota Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Zastosowań Informatyki
dr inż. Andrzej Lasota Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
mgr Wojciech Lassota Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr inż. Bogna Latacz Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
mgr Monika Lato-Pawłowska Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
mgr inż. Paulina Lechocka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Mechaniki Budowli
mgr Joanna Legierska-Dutczak Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Ewa Lehmann Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Kamil Leksycki Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr hab. n. med. Marcin Lener, prof. UZ Collegium Medicum Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
prof. dr hab. Wiesław Leoński Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr Dariusz Lesicki Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
mgr Władysław Leśniak Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr Nina Leśniak-Niedbalec Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
lek. med. Zofia Leś-Zaczyńska Collegium Medicum Collegium Medicum
Bogumiła Lewandowska Collegium Medicum Collegium Medicum
dr inż. Albert Lewandowski Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr n. med. Roman Lewandowski Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
lek. med. Piotr Lewczuk Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Piotr Leżyński Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
prof. zw. dr hab. Leszek Libera Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr inż. Bogdan Lipiec Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Bogdan Lipiec Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Jolanta Lipińska-Lokś Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Profilaktyki Społecznej
lek. med. Artur Lipiński Collegium Medicum Collegium Medicum
dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Elżbieta Lipowicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
dr Joanna Lipowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr Krzysztof Lisowski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr hab. Barbara Literska, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
lek. med. Grzegorz Loroch Collegium Medicum Katedra Medycyny Paliatywnej
dr Maciej Lubik Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr Iwona Lubimow-Burzyńska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Makroekonomii i Finansów
dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr Anna Ludwiczak Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr inż. Marcel Luzar Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych