Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę M

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
dr Beata Machnicka Wydział Nauk Biologicznych Katedra Biochemii i Bioinformatyki
mgr Andrzej Machnowski Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
mgr Dawid Maciarz Wydział Ekonomii i Zarządzania Pracownia Kształcenia Językowego
dr Renata Maciejewska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
prof. dr hab. Andrzej Maciejewski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr inż. arch. Alicja Maciejko Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Krzysztof Maciesiak Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
mgr inż. Łukasz Macioszek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Łukasz Maciuła Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr inż. Agnieszka Mackiewicz Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr Jolanta Macko Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Michał Maculewicz Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
prof. zw. dr hab. Krzysztof Maćkowiak Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Bogusława Madej-Breitkopf Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
dr Ernest Magda Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Resocjalizacji
dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr inż. Agnieszka Maj Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
mgr inż. Andrzej Majczak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Zastosowań Informatyki
dr inż. Paweł Majdzik Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Alicja Majewska Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
mgr Lucyna Majewska Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
mgr Marzena Majewska Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Katarzyna Majewska-Kasprzak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr Artur Majewski Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
lek. med. Piotr Makarewicz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Układu Nerwowego
Piotr Makowski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
lek. med. Ewa Malaryk Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
lek. med. Anna Malecka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr Małgorzata Malecka Wydział Humanistyczny Instytut Historii
lek. med. Renata Malinowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
dr inż. Marek Malinowski Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
prof. dr hab. Wiesław Malinowski Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr hab. n. med. Agnieszka Malińska, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Tomasz Małolepszy Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Równań Funkcyjnych
mgr Hubert Małyszczyk Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
mgr Maciej Mamet Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
dr Renata Manacka Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr inż. Robert Maniarski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Marcin Mańkowski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Higieny i Epidemiologii
mgr Grażyna Marcinowska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Maciej Marć Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
prof. dr hab. Teresa Maresz Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Marine Margiszwili Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr hab. Jerzy Markiewicz, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr Joanna Markiewicz-Stanny Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr inż. Adam Markowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr Łukasz Massalski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
mgr Lucyna Maślikiewicz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr n. med. Maria Maślińska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Wewnętrznych
lek. med. Krystyna Matecka-Ryngier Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
dr hab. n. med. Agata Matejuk, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Immunologii
prof. dr hab. Janusz Matkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Równań Funkcyjnych
lek. med. Marek Matukiewicz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Zakaźnych
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny
mgr Łukasz Matuszewski Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr Mirosław Matyjaszczyk Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr Mirosław Matyjaszczyk Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny
Patrycja Matyjaszczyk Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr Ryszard Matysiak Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
prof. dr hab. n. med. Jan Mazela Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
dr hab. Joanna Mazur, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr hab. inż. Karolina Mazur Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Wartością
mgr Małgorzata Mazur Pion Rektora Sekretariat Rektora
dr Maryna Mazur Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr n. biol. Justyna Mazurek-Popczyk Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
dr Justyna Mazurek-Popczyk Wydział Nauk Biologicznych Katedra Mikrobiologii i Genetyki
prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Marta Mazurkiewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
lek. med. Maciej Mądry Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
dr n. med. Jan Mejnartowicz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Agnieszka Melańczuk-Oleszak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Giorgi Melikidze Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
prof. dr hab. Giorgi Melikidze Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
mgr Katarzyna Meller Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Agnieszka Meller-Kawa Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
Jacek Melnyk Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
mgr Renata Merda Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr Barbara Mędryk Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Algebry i Geometrii
mgr inż. Oskar Mężyk Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Ryszard Miadziołko Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
lek. med. Małgorzata Miakisz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
dr inż. Edyta Mianowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Metodologii Badań Społecznych
dr Arkadiusz Michalak Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr inż. Bartosz Michalak Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
dr n. med. Sylwia Michalak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Farmakologii i Toksykologii
lek. med. Marzena Michalak-Kloc Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
Joanna Michalczuk Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr n. med. Michał Michalczyk Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Małgorzata Michaliszyn Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Pracownia Pielęgniarstwa Specjalistycznego
dr Justyna Michalska Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr inż. Monika Michalska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr inż. Dariusz Michalski Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr inż. Mariusz Michalski Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr inż. Mariola Michałowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
lek. med. Szymon Michniewicz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
doc. dr inż. Emil Michta Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Elwira Miczyńska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr inż. Kamil Mielcarek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Sławomir Mielcarz Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Dział Zaopatrzenia
dr Anna Mielczarek-Żejmo Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
Izabela Mielniczek Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
prof. Roberto Mignani Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Sara Mikołajczak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
mgr Barbara Mikulska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Kształcenia Językowego.
mgr Grażyna Milewska - Wilk Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
prof. dr hab. inż. Marian Miłek Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
mgr Maria Miłkowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
dr inż. Agnieszka Mirończyk Wydział Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
mgr Katarzyna Mirowska Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
Tomasz Misiak Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Ewa Misior Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Alina Misiuk Wydział Nauk Biologicznych Dziekanat
mgr Agnieszka Misiuro Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
mgr Agnieszka Misiuro Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
mgr Tomasz Misiuro Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
dr inż. Grzegorz Misztal Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
mgr Grażyna Miśkiewicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr n. med. Joanna Mitkowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
dr Dipanjan Mitra Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Lilla Młodzik Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
mgr Przemysław Młyńczyk Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr Marta Moczulska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
lek. med. Adam Moniakowski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Psychiatrii
mgr Barbara Morawin Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
dr hab. Federico Morelli Wydział Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
mgr Aleksandra Mospan-Ustyniak Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
mgr Mariusz Moszak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. n. med. Rafał Moszyński Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Ginekologii i Położnictwa
prof. dr hab. Jerzy Motyl Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr Andrzej Mroczkowski Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
mgr inż. Przemysław Mrowiec Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
mgr Jakub Mrożek Wydział Prawa i Administracji Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr Anna Mróz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
dr inż. Piotr Mróz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Janusz Mstowski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
mgr Anna Muchewicz Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chirurgii i Onkologii
lek. med. Wojciech Musiał Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
lek. med. Wojciech Musiał Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Psychiatrii
lek. med. Bogdan Musielak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
mgr Bartłomiej Mycyk Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr Piotr Mysiak Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
lek. med. Paulina Myśliwiec Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chirurgii i Onkologii