Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę N

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr Katarzyna Nabożna - Motała Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Medycyny Translacyjnej
prof. dr hab. Taras Nahirny Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
dr Lidia Najder-Kozdrowska Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
lic. Patrycja Nakonieczna Wydział Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
lek. med. Piotr Napierała Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
Katarzyna Narkiewicz Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Metodologii Badań Społecznych
dr Aneta Narolska Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
Mariusz Narzekała Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Monika Nawrocka Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
mgr Aneta Nawrot Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
dr Maciej Niedziela Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
dr Anna Niewiadomska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Makroekonomii i Finansów
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr Dorota Niewiedział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
dr Ireneusz Nijaki Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
dr Łukasz Nikel Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
mgr Jadwiga Nikitiuk Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
mgr inż. Aleksandra Niparko Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr hab. Bernadetta Nitschke -Szram, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa
dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr Gerda Nogal Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
mgr Mirosława Nosewicz Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Maciej Noskowicz Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
doc. dr Andrei Novikov Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Ewa Nowacka-Chiari Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
prof. dr hab. Andrzej Nowak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
dr Arkadiusz Nowak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr n. med. Jan Nowak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chirurgii i Onkologii
lek. med. Krzysztof Nowak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Zakaźnych
dr hab. Łucja Nowak, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
prof. dr hab. Marian Nowak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Analizy Matematycznej
mgr Sławomir Nowak Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr inż. Teresa Nowak Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Tomasz Nowak Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Centrum Komputerowe
dr inż. Julia Nowak-Jary Wydział Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
mgr Aneta Nowakowska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Agnieszka Nowicka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
dr Ewa Nowicka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych
mgr inż. Norbert Nowicki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
lek. med. Renata Nowik-Ibrahim Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr inż. Ireneusz Nowogoński Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Dariusz Nowosad Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Szkolnej
mgr Mateusz Nowotarski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr inż. Marta Nycz Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr Mirosława Nyczaj-Drąg Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr Justyna Nyćkowiak Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii