Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę O

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Ireneusz Ochmian Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr Helena Ochonczenko Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
dr hab. Maciej Ogarek, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr inż. Ewa Ogiołda Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Katarzyna Ogrodowicz Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
mgr Marta Olborska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr hab. n. med. Anita Olczak Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr inż. Waldemar Olczak Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
mgr Inga Olechnowicz Collegium Medicum Zakład Pielęgniarstwa
mgr Ewa Olechnowska Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr Małgorzata Olejarz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
Tomasz Olejniczuk Collegium Medicum Collegium Medicum
dr hab. n. med. Anna Olewicz-Gawlik Collegium Medicum Katedra Anatomii i Histologii
Marzena Onufrowicz Collegium Medicum Collegium Medicum
Agnieszka Opala Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
Aneta Opala Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Arkadiusz Opala Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Agnieszka Opalińska Wydział Prawa i Administracji Katedra Organizacji Administracji Publicznej
mgr Konrad Opaliński Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
doc. dr Nadezda Orlova Wydział Humanistyczny Dziekan Wydziału Humanistycznego
mgr Krystyna Orłowska Collegium Medicum Zakład Pielęgniarstwa
dr Jolanta Osękowska-Sandecka Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych
dr Tymon Ostrouch Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Polityki Regionalnej
lek. med. Małgorzata Ostrowska Collegium Medicum Katedra Nefrologii
mgr Diana Owsianka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr Anna Owsian-Matyja Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych