Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę S

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr Liliana Sadowska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Kornel Sadowski Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Dariusz Sagan Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr Krystian Saja Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak Collegium Medicum Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Jacek Sajnóg Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Mechaniki Budowli
dr hab. n. med. Maciej Salagierski, prof. UZ Collegium Medicum Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej
dr inż. Marek Sałamaj Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
mgr Maja Sałwacka Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
lek. med. Robert Sapa Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Anna Sapeńko Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr inż. Marek Sawerwain Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
lek. med. Bartosz Sawicki Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Henryk Sawicki Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
mgr Henryk Sawicki Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr Witold Sawicz Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Dennis Scheller Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Krzysztof Scheuring Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
dr inż. Paweł Schlafka Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr hab. Karol Schmidt Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr Monika Schönherr Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr Bartosz Seiler Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
prof. dr hab. inż. Pavel Serenkov Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr inż. Iwona Sergiel Wydział Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
dr hab. Anastazja Seul Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Richard Sharp Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Alfred Siatecki Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr n. med. Robert Sibilski Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr inż. Aleksandra Sieciechowicz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr inż. Sergiusz Sienkowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Anna Sierżan- Okaz Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
prof. dr hab. Jan Sikora Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Paweł Sikora Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
prof. dr hab. Aleksander Sikorski Wydział Nauk Biologicznych Katedra Biochemii i Bioinformatyki
mgr inż. Ryszard Simiński Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
mgr Joanna Simpson Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Joanna Simpson Wydział Artystyczny Wydział Artystyczny
Szymon Siuba Collegium Medicum Collegium Medicum
dr inż. Jarosław Siuda Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
Paulina Siwińska Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny
prof. dr hab. inż. Jan Skalik Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny
prof. dr hab. Eulalia Skawińska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Makroekonomii i Finansów
Arleta Skiba Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr Magdalena Skibińska Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
mgr Bogdan Skiedrzyński Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr Jolanta Skierska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
mgr inż. Marcin Skobel Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr Marek Skonieczny Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ Collegium Medicum Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
dr Ewa Skorupka Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr Joanna Skowronek-Kaziów Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Algebry i Geometrii
Ryszard Skórski Collegium Medicum Collegium Medicum
dr Żaklina Skrenty Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
prof. dr hab. n. med. Jana Skrzypczak Collegium Medicum Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr Katarzyna Skrzypek Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
prof. dr hab. Tomasz Skura Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
mgr Anna Słoniowska Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr Grzegorz Słowik Collegium Medicum Katedra Anatomii i Histologii
Mirosław Słowik Collegium Medicum Collegium Medicum
dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Polityki Regionalnej
dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
mgr Mariusz Smoliński Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
lek. med. Paweł Smoliński Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
lek. med. Jacek Smykał Collegium Medicum Katedra Chorób Zakaźnych
dr Piotr Sobański Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr inż. Roman Sobczak Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr inż. Jerzy Sobich Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. Elżbieta Sobierajska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr n. med. Julia Sobol Collegium Medicum Zakład Medycyny Sądowej
dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr inż. Łukasz Sobolewski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
lek. med. Patrycja Sobolska Collegium Medicum Katedra Pediatrii
dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
lek. med. Sylwia Sobotkiewicz-Cyran Collegium Medicum Katedra Nefrologii
mgr Renata Socha Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr inż. Tomasz Socha Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Mechaniki Budowli
lek. med. Marta Sochaj Collegium Medicum Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
mgr Anna Solan Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
lek. med. Kamila Sosińska Collegium Medicum Centrum Chorób Serca i Naczyń
mgr Karolina Sot Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr hab. inż. Krzysztof Sozański Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński Collegium Medicum Katedra Anatomii i Histologii
mgr Karolina Spiak Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr Beata Springer Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Politologii
mgr Paweł Sroczyński Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
lek. med. Przemysław Stachowiak Collegium Medicum Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
dr hab. Maciej Stajniak Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Michał Stambulski Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr n. med. Bogusław Staniul Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
lek. med. Piotr Staniul Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
dr Dariusz Stankiewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
lek. med. Mariusz Stańczyk Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
dr inż. Maria Stańkowska Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
dr hab. Jan Stasieńko Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
prof. Krzysztof Stasiewicz Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Alfred Staszak Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr inż. Anna Staszczuk Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Dróg i Mostów
dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna Collegium Medicum Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
dr Andrzej Stec Wydział Prawa i Administracji Katedra Organizacji Administracji Publicznej
mgr inż. Katarzyna Stec Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Katarzyna Stein-Szała Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
Nitaj Stelmach Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Piotr Stepek Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
Gaius Stern Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr n. med. Władysław Sterna Collegium Medicum Katedra Psychiatrii
mgr Juliusz Stochmal Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
lek. med. Weronika Stojak Collegium Medicum Katedra Pulmonologii
Piotr Stolarski Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
prof. dr hab. Michał Stosik Wydział Nauk Biologicznych Katedra Mikrobiologii i Genetyki
dr hab. Maciej Straburzyński Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
Agnieszka Stróż Collegium Medicum Collegium Medicum
dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr n. med. Ryszard Stryjski Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski Wydział Humanistyczny Instytut Historii
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski Pion Prorektora ds. Studenckich Pion Prorektora ds. Studenckich
dr Halina Stundis Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Zbigniew Suchecki Collegium Medicum Katedra Farmakologii i Toksykologii
mgr Katarzyna Suchocka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
lek. med. Urszula Suchorska-Walusiak Collegium Medicum Katedra Radiologii
lek. med. Urszula Suchorska-Walusiak Collegium Medicum Katedra Radiologii
dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr n. med. Wiesława Sudnik Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Mariusz Sudzik Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr n. med. Patrycja Sujka-Kordowska Collegium Medicum Katedra Anatomii i Histologii
mgr Karolina Sulikowska Collegium Medicum Sekretariat Zakładu Anatomii i Histologii
dr inż. Bartłomiej Sulikowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Katarzyna Sułek-Sobczak Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Aleksandra Supińska Collegium Medicum Collegium Medicum
dr Katarzyna Surdyk Collegium Medicum Collegium Medicum
lek. med. Grażyna Suszczewicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
Paweł Suszyński Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Joachim Syga Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Analizy Matematycznej
Karina Synoracka Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Ewa Synówka-Bejenka Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
mgr inż. Andrzej Szablewski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
Csaba Szabo Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Dorota Szagun Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr Jan Szajkowski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
mgr inż. Mariola Szajna Wydział Ekonomii i Zarządzania Pracownia Kształcenia Językowego
dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
Arkadiusz Szakoła Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Analizy Matematycznej
mgr Marta Szańczuk Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
lek. med. Bartosz Szarowar Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr Andrzej Szary Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
mgr Paulina Szatkowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Biuro Dziekana
dr Agnieszka Szczap Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr inż. Agnieszka Szczecińska Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
mgr Maciej Szczeciński Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr n. med. Agnieszka Szczepek Collegium Medicum Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
mgr Kamila Szczepuła Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
dr hab. inż. Paweł Szcześniak Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
mgr Michał Szczęch Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr inż. Wojciech Szefner Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
mgr Małgorzata Szeląg Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
mgr Agnieszka Szelecka Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr Alina Szelecka Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Algebry i Geometrii
dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Dróg i Mostów
prof. dr hab. Jolanta Szempruch Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
lek. med. Izabela Szerksznis-Ludwisiak Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
lek. med. Ewa Szewczyk Collegium Medicum Katedra Nefrologii
dr Magdalena Szkudlarek Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Sławomir Szliter Collegium Medicum Collegium Medicum
dr n. med. Krzysztof Szmatłoch Collegium Medicum Katedra Okulistyki
dr inż. Tadeusz Szmigielski Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
mgr Marek Sznajder Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr inż. Marcin Szot Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
dr Mirosława Szott Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
prof. zw. dr hab. Anna Szóstak Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr inż. Marta Szpakowska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
mgr Łukasz Szpilski Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Przemysław Sztejna Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr hab. Radosław Sztyber Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Agata Szuba Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
dr Paweł Szudra Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Małgorzata Szulim Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
dr inż. Robert Szulim Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Ewa Szumigraj Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
dr Marcin Szumigraj Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
dr Wojciech Szumiński Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr Barbara Szura Collegium Medicum Pracownia Języków Obcych
prof. Piotr Szurek Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
Przemysław Szwaja Collegium Medicum Collegium Medicum
dr n. med. Marek Szwiec Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
mgr inż. Marta Szwiec Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
Małgorzata Szydłowska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
lek. med. Olga Szymańska-Adamcewicz Collegium Medicum Katedra Chorób Układu Nerwowego
lek. med. Waldemar Szymański Collegium Medicum Katedra Chorób Zakaźnych
dr Leszek Szymański Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Małgorzata Szymczak Wydział Humanistyczny Instytut Historii