Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę T

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr inż. Tadeusz Tabaczniuk Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
mgr Waldemar Taborski Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr inż. Marek Talaga Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
Jarosław Taryna Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
mgr Andrzej Tatara Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
mgr Szymon Teluk Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Edward Tertel Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Anna Timoszyk Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. inż. Larysa Titarenko Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Jacek Tkacz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Agnieszka Tkaczyk Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Marek Tomaszewski Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
prof. dr hab. Janusz Tomidajewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Jerzy Tonder Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
mgr inż. Marcin Topczak Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr Ewelina Topolska Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Resocjalizacji i Pedagogiki Penitencjarnej
dr n. med. Iwona Towpik Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Wewnętrznych
dr n. med. Edward Tracewski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr Paweł Truszkiewicz Wydział Prawa i Administracji Pracownia Komunikacji Prawniczej
dr Wiktor Trybka Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Adam Trybus Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr hab. Beata Trzop, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
prof. dr hab. Andrzej Tuchowski Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
Angelika Tumas Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr Tomasz Turowski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr Elżbieta Turska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
mgr Katarzyna Twardowska Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr n. med. Marianna Tyczewska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr Henryk Tygielski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr hab. Piotr Tylus, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Anna Tylutka Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Medycyny Translacyjnej