Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę U

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
Justyna Uglik Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
lek. med. Agata Urbaniak Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
lek. med. Łukasz Urbaniak Collegium Medicum Katedra Chorób Układu Nerwowego
dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr Łukasz Urbanowski Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr Aleksandra Urban-Podolan Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr inż. Krystyna Urbańska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Mechaniki Budowli
mgr Malwina Urbańska Collegium Medicum Katedra Medycyny Translacyjnej
dr n. med. Małgorzata Urbańska-Kosińska Collegium Medicum Katedra Pediatrii
dr inż. Paweł Urbański Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr Hanna Uździcka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Remigiusz Użarowski Collegium Medicum Collegium Medicum