Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę U

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
lek. med. Krzysztof Ujma Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
lek. med. Agata Urbaniak Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
lek. med. Łukasz Urbaniak Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Układu Nerwowego
dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Łukasz Urbanowski Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Aleksandra Urban-Podolan Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr inż. Krystyna Urbańska Instytut Budownictwa Zakład Mechaniki Budowli
dr n. med. Małgorzata Urbańska-Kosińska Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr inż. Paweł Urbański Instytut Budownictwa Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Hanna Uździcka Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej