Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę V

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
inż. specjalności i seminaria Vacat IB Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr inż. specjalnosci i seminaria Vacat IBEM Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
- VACAT lekarski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr inż. Vacat Vacat Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
specjalności i seminaria Vacat ZIP Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
mgr Laurent Vavon Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Rienk Vierstra Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Mirosława Vierstra Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia