Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę V

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr KiZiSL VACAT Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Adam Vacat 1 Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
AiU VACAT Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki
inż. specjalności i seminaria Vacat IB Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr inż. specjalnosci i seminaria Vacat IBEM Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr KEM Vacat Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
KZPSO Vacat Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
KZŚiGP VACAT Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
- VACAT lekarski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr Vacat Vacat Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr inż. Vacat Vacat Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. vacat vacat Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
specjalności i seminaria Vacat ZIP Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
prof. dr hab. Dirk Vanderbeke Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Laurent Vavon Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Rienk Vierstra Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Mirosława Vierstra Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia