Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę V

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr inż. IB Vacat Instytut Budownictwa Instytut Budownictwa
inż. specjalności i seminaria Vacat IB Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr inż. specjalnosci i seminaria Vacat IBEM Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr -- vacat KIZiSL Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr inż. Vacat Vacat Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
specjalności i seminaria Vacat ZIP Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Vacat Vacat1 Instytut Matematyki Instytut Matematyki
dr Vacat Vacat2 Instytut Matematyki Instytut Matematyki
mgr Vakat 1 Vakat Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Laurent Vavon Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Rienk Vierstra Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr Mirosława Vierstra Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Katedra Sportu i Promocji Zdrowia