Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę V

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
inż. specjalności i seminaria Vacat IB Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr inż. specjalnosci i seminaria Vacat IBEM Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr KEM Vacat Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
- VACAT lekarski Collegium Medicum Collegium Medicum
- VACAT pielęgniarstwo Collegium Medicum Zakład Pielęgniarstwa
dr inż. Vacat Vacat Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
specjalności i seminaria Vacat ZIP Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
mgr Laurent Vavon Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Rienk Vierstra Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Mirosława Vierstra Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
Kresimir Vukovic Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny