Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę W

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
lek. med. Małgorzata Wachowiak Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
dr Jarosław Wagner Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
dr dr WAKAT adiunkt Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
mgr Jerzy Walczak Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
mgr Małgorzata Walczak Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
mgr Natalia Walczak Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr Paweł Walczak Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
Radosław Walczak Collegium Medicum Collegium Medicum
dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
dr Krystyna Walińska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
dr inż. Janusz Walkowiak Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr inż. Zdzisław Wałęga Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr Grzegorz Wanatko Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Politologii
dr Artur Wandycz Wydział Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
mgr inż. Wiesław Wasilewski Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Logistyki
lek. med. Dariusz Wasiński Collegium Medicum Katedra Pediatrii
dr inż. Róża Wasylewicz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Magdalena Wasylkowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Wartością
dr Magdalena Wasylkowska-Michór Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
mgr inż. Bartosz Waśkowicz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
dr Joanna Wawryk Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr Lidia Wawryk Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Profilaktyki Społecznej
dr Edyta Wawrzyniak-Gramacka Collegium Medicum Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
mgr Robert Wawrzynkiewicz Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr inż. Agnieszka Ważna Wydział Nauk Biologicznych Katedra Zoologii
dr Krzysztof Wąż Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Resocjalizacji
mgr Angelina Weimann Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
mgr inż. Szymon Wermiński Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
lek. med. Urszula Werner Collegium Medicum Collegium Medicum
lek. med. Małgorzata Werschler Collegium Medicum Collegium Medicum
dr hab. Katarzyna Węgorowska, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr inż. Zbigniew Węgrzyn Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr n. med. Mateusz Wichtowski Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
mgr Magdalena Wieczorek Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
mgr Marzena Wieczorek Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
mgr Krzysztof Wieliczko Wydział Ekonomii i Zarządzania Pracownia Kształcenia Językowego
mgr Wojciech Wieluński Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr n. med. Wojciech Wierzchołowski Collegium Medicum Katedra Radiologii
prof. dr hab. Andrzej Więckowski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr Patrycja Wilczek-Sterna Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Leszek Wilczyński Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Barbara Winczura Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
mgr Andrzej Winiszewski Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr hab. Wilfred Winiwarter, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów
mgr Anna Wiśniewska Collegium Medicum Katedra Medycyny Translacyjnej
dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
prof. dr hab. inż. Marcin Witczak Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr n. med. Mariusz Witczak Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych
dr inż. Piotr Witczak Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Agnieszka Witecka Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
prof. dr hab. Jarosław Witkowski Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Logistyki
Magdalena Włodarczyk Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Grażyna Włodek Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
mgr Karolina Włodkowska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Olaf Włodkowski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
mgr Wioletta Wodnicka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
dr Magdalena Wojciech Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr Aneta Wojciechowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Pedagogiki Specjalnej
dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
dr Łukasz Wojciechowski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
mgr Natalia Wojcieszak Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Politologii
Katarzyna Wojciszewska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
doc. dr inż. Izabela Wojewoda Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr Ireneusz Wojewódzki Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr inż. Marcin Wojnakowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
dr inż. Ewa Wojnicka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny
lek. med. Barbara Wojnowska Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
mgr Sandra Wojtowicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
Magdalena Wojtyła Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Wiktor Wolak Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr n. med. Edyta Wolny-Rokicka Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
prof. dr hab. Zdzisław Wołk Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
mgr Jesica Woźniak Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr inż. Rafał Woźniak Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Waldemar Woźniak Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr Zbigniew Woźniak Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
mgr Paulina Woźniak-Chojnacka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych
lek. med. Paula Woźniakowska-Gondek Collegium Medicum Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Małgorzata Woźniak-Zendran Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
mgr Joanna Wójcik Wydział Ekonomii i Zarządzania Biuro Dziekana
mgr Bartosz Wróbel Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Brygida Wróblewska Collegium Medicum Collegium Medicum
dr Anna Wróblewska-Kurdyk Wydział Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
mgr inż. Marek Wróblewski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Rafał Wrzecionek Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
mgr Barbara Wrześniak Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Katarzyna Wtorkowska Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
mgr Beata Wudarczyk Collegium Medicum Pracownia Pielęgniarstwa Specjalistycznego
dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
lek. med. Wojciech Wybrański Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
mgr Ryszard Wyder Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr Joanna Wyrwa Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Makroekonomii i Finansów
dr n. med. Teresa Wysocka Collegium Medicum Katedra Anatomii i Histologii
mgr Paweł Wysocki Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Robert Wysocki Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Dróg i Mostów