Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę Z

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr Jarosław Zabłocki Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
mgr inż. Kornelia Zaborowska Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
Lukas Zabransky Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Marek Zadłużny Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
mgr Arkadiusz Zagajewski Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Krzysztof Zajdel Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
dr inż. Waldemar Zakrzewski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
Ewa Zaleska Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
prof. dr hab. Romuald Zalewski Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
lek. med. Diana Zaorska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Okulistyki
mgr Mirosław Zapała Wydział Humanistyczny Instytut Historii
lek. med. Mirosław Zapała Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
mgr Paweł Zapeński Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
dr Magdalena Zapotoczna Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Szkolnej
dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
dr inż. Joanna Zarębska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr inż. Beata Zawadzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
inż. Kinga Olimpia Zawadzka Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Anatomii i Histologii
dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Magdalena Zdaniewicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
dr Joanna Zdanowska Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr Joanna Zegzuła - Nowak Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
lek. med. Tomasz Zemleduch Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Centrum Chorób Serca i Naczyń
Zespół Biblioteki Uniwersyteckiej Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr Daria Zielińska-Pękał Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
dr Michał Zieliński Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr inż. Piotr Ziembicki Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Tomasz Zięba Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr Anna Ziętek Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
prof. dr hab. Paweł Zimniak Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
prof. dr hab. Roman Zmyślony Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
mgr Martyna Znamirowska Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr n. med. Piotr Zorga Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Medycyny Nuklearnej
dr Tadeusz Zuchewicz Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
Krzysztof Zwoliński Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
mgr Katarzyna Zych Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
mgr Andrzej Zychla Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Andrzej Zygadło Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej