Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę Z

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr Jarosław Zabłocki Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Administracji i Turystyki
dr Marek Zadłużny Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
dr inż. Bronisław Zadwórny Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Mechaniki Budowli
mgr Arkadiusz Zagajewski Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Krzysztof Zajdel Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
Ewa Zaleska Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
prof. dr hab. Romuald Zalewski Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr n. med. Marcin Zaniew Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
mgr Mirosław Zapała Wydział Humanistyczny Instytut Historii
lek. med. Mirosław Zapała Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
mgr Paweł Zapeński Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
dr Magdalena Zapotoczna Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Szkolnej
dr Bartłomiej Zapotoczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
dr inż. Joanna Zarębska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr inż. Beata Zawadzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Magdalena Zdaniewicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
dr Joanna Zdanowska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr Joanna Zegzuła - Nowak Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Medycyny Translacyjnej
lek. med. Tomasz Zemleduch Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Centrum Chorób Serca i Naczyń
Zespół Biblioteki Uniwersyteckiej Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr Daria Zielińska-Pękał Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
dr Michał Zieliński Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr inż. Piotr Ziembicki Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr inż. Andrzej Zięba Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Tomasz Zięba Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr Anna Ziętek Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
prof. dr hab. Paweł Zimniak Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. Ryszard Zimnicki Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr hab. Ryszard Zimnicki Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
prof. dr hab. Roman Zmyślony Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
mgr Martyna Znamirowska Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr Tadeusz Zuchewicz Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
Krzysztof Zwoliński Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
mgr Katarzyna Zych Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Energetyki
mgr Andrzej Zychla Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Andrzej Zygadło Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej