Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę Z

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel Collegium Medicum Katedra Anatomii i Histologii
mgr Jarosław Zabłocki Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
mgr inż. Kornelia Zaborowska Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
Lukas Zabransky Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Marek Zadłużny Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
mgr Arkadiusz Zagajewski Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Krzysztof Zajdel Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
dr inż. Waldemar Zakrzewski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
Ewa Zaleska Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
prof. dr hab. Romuald Zalewski Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ Collegium Medicum Katedra Pediatrii
lek. med. Diana Zaorska Collegium Medicum Katedra Okulistyki
lek. med. Mirosław Zapała Collegium Medicum Katedra Farmakologii i Toksykologii
mgr Mirosław Zapała Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr Paweł Zapeński Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
dr Magdalena Zapotoczna Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Szkolnej
dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Politologii
dr inż. Joanna Zarębska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr inż. Beata Zawadzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
inż. Kinga Olimpia Zawadzka Collegium Medicum Zakład Anatomii i Histologii
dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Magdalena Zdaniewicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
dr Joanna Zdanowska Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr Joanna Zegzuła - Nowak Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ Collegium Medicum Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
lek. med. Tomasz Zemleduch Collegium Medicum Centrum Chorób Serca i Naczyń
Zespół Biblioteki Uniwersyteckiej Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Biblioteka Uniwersytecka
dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr Daria Zielińska-Pękał Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
dr Michał Zieliński Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr inż. Piotr Ziembicki Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Tomasz Zięba Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr Anna Ziętek Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
prof. dr hab. Paweł Zimniak Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ Collegium Medicum Katedra Anatomii i Histologii
prof. dr hab. Roman Zmyślony Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
mgr Martyna Znamirowska Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr n. med. Piotr Zorga Collegium Medicum Katedra Medycyny Nuklearnej
dr Tadeusz Zuchewicz Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
Krzysztof Zwoliński Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Katarzyna Zych Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
mgr Andrzej Zychla Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr Andrzej Zygadło Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej