Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Budownictwa

Nauczyciel Jednostka
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ Instytut Budownictwa
dr inż. Paweł Błażejewski Instytut Budownictwa
dr inż. Witold Czarnecki Instytut Budownictwa
dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Instytut Budownictwa
dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ Instytut Budownictwa
dr inż. Sławomir Gibowski Instytut Budownictwa
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz Instytut Budownictwa
LOIIB Gość IB Instytut Budownictwa
dr inż. Elżbieta Grochowska Instytut Budownictwa
dr inż. Artur Juszczyk Instytut Budownictwa
dr inż. Joanna Kaliszuk Instytut Budownictwa
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ Instytut Budownictwa
dr inż. Anna Kucharczyk-Biedniak Instytut Budownictwa
dr inż. Krzysztof Kula Instytut Budownictwa
mgr inż. Paulina Lechocka Instytut Budownictwa
prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski Instytut Budownictwa
dr inż. Bartosz Michalak Instytut Budownictwa
dr inż. Grzegorz Misztal Instytut Budownictwa
prof. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska Instytut Budownictwa
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ Instytut Budownictwa
dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ Instytut Budownictwa
dr inż. Tomasz Socha Instytut Budownictwa
dr hab. inż. Anna Staszczuk, prof. UZ Instytut Budownictwa
dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ Instytut Budownictwa
dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ Instytut Budownictwa
mgr inż. Filip Szmatuła Instytut Budownictwa
dr inż. Krystyna Urbańska Instytut Budownictwa
dr inż. Paweł Urbański Instytut Budownictwa
dr inż. Ewa Wojnicka Instytut Budownictwa
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski Instytut Budownictwa