Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Nauczyciel Jednostka
prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Jacek Bieganowski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Michał Doligalski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Dariusz Eljasz Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Leszek Furmankiewicz Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Tomasz Gratkowski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. inż. Janusz Kaczmarek, prof. UZ Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Mirosław Kozioł Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Mariusz Krajewski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr inż. Norbert Łukaniszyn Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr inż. Łukasz Macioszek Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Marzena Majewska Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Adam Markowski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr inż. Oskar Mężyk Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Emil Michta, prof. UZ Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Kamil Mielcarek Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Piotr Mróz Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr inż. Jarosław Nowak Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Andrzej Popławski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Piotr Powroźnik Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr hab. inż. Sergiusz Sienkowski, prof. UZ Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Łukasz Sobolewski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Robert Szulim Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
prof. dr hab. inż. Larysa Titarenko Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Jacek Tkacz Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki