Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Nauk Prawnych

Nauczyciel Jednostka
dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr Rafał Bucholski Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Anna Chodorowska Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr Marek Derlatka Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr Anna Feja-Paszkiewicz Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr Izabela Gawłowicz Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr Julia Gierałtowicz Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Grzegorz Góralczyk Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr Kajetan Górny Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
prof. dr hab. Bohdan Halczak Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr Leszek Kaczmarski Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr Agnieszka Kania-Chramęga Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Piotr Kapusta Pracownia Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej
dr Ewaryst Kowalczyk Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Magdalena Kowalczyk Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr Sebastian Kowalski Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr Nina Leśniak-Niedbalec Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
mgr Michał Literski Instytut Nauk Prawnych
dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Joanna Markiewicz-Stanny Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr hab. Christoph Eric Mecke Instytut Nauk Prawnych
dr Justyna Michalska Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr Piotr Mysiak Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr Agnieszka Opalińska Katedra Organizacji Administracji Publicznej
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr hab. Ivan Pankevych, prof. UZ Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr Witold Sawicz Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr Paweł Sikora Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr Magdalena Skibińska Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr Piotr Sobański Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr Michał Stambulski Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Alfred Staszak Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Andrzej Stec Katedra Organizacji Administracji Publicznej
mgr Monika Szarafińska-Zajdowicz Instytut Nauk Prawnych
dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr Przemysław Sztejna Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Katedra Organizacji Administracji Publicznej
mgr Andrzej Tatara Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Wiktor Trybka Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
mgr Maria A. Tumińska Instytut Nauk Prawnych
mgr Mateusz Tuński Instytut Nauk Prawnych
dr Magdalena Wasylkowska-Michór Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr Olaf Włodkowski Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Zbigniew Woźniak Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr Rafał Wrzecionek Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr Joanna Zdanowska Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr Michał Zieliński Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr Ewa Żołnierczyk Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego