Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Ekonomii i Finansów

Nauczyciel Jednostka
mgr Łukasz Augustowski Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ Katedra Makroekonomii i Finansów
dr Zbigniew Binek Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr inż. Jakub Bis Instytut Ekonomii i Finansów
prof. dr hab. Grażyna Borys Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
mgr Piotr Bromber Katedra Makroekonomii i Finansów
mgr Filip Ciepałowicz Instytut Ekonomii i Finansów
mgr Andrzej Czaplak Instytut Ekonomii i Finansów
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
mgr Arkadiusz Dąbrowski Instytut Ekonomii i Finansów
mgr Piotr Dubicki Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr inż. Maria Dzikuć, prof. UZ Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr Jarosław Flakowski Katedra Polityki Regionalnej
mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr Jadwiga Gorączkowska Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr Viktoriia Hurochkina Instytut Ekonomii i Finansów
dr Edward Jakubowski Katedra Polityki Regionalnej
dr Alicja Janusz Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr Janina Jędrzejczak-Gas Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr inż. Barbara Jurkowska Instytut Ekonomii i Finansów
dr Cezary Kąkol Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr Sławomir Kotylak Katedra Polityki Regionalnej
dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr hab. Jacek Kurzępa, prof. UZ Instytut Ekonomii i Finansów
dr Anna Łoś-Tomiak Katedra Polityki Regionalnej
mgr Alicja Majewska Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr Renata Manacka Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr inż. Mariola Michałowska Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
- Marek Niczke Instytut Ekonomii i Finansów
dr Anna Niewiadomska Katedra Makroekonomii i Finansów
mgr inż. Piotr Ostręga Instytut Ekonomii i Finansów
dr Tymon Ostrouch Katedra Polityki Regionalnej
prof. dr hab. Emil Panek Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr Dorota Roszkowska-Hołysz Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
prof. dr hab. Jan Sikora Katedra Polityki Regionalnej
prof. dr hab. Eulalia Skawińska Katedra Makroekonomii i Finansów
dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ Katedra Polityki Regionalnej
dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr Marek Tomaszewski Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
mgr Marcin Turno Instytut Ekonomii i Finansów
mgr Ewa Wilczewska Instytut Ekonomii i Finansów
dr Joanna Wyrwa Katedra Makroekonomii i Finansów