Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Fizyki

Nauczyciel Jednostka
mgr Agnieszka Bereś Instytut Fizyki
dr n. med. Bartosz Bychowiec Instytut Fizyki
dr hab. Van Cao Long, prof. UZ Instytut Fizyki
mgr inż. Izabela Domagalska Instytut Fizyki
dr Adam Drzewiecki Instytut Fizyki
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Instytut Fizyki
dr Krzysztof Dudek Instytut Fizyki
prof. dr hab. Mirosław Dudek Instytut Fizyki
prof. dr Zbigniew Ficek Instytut Fizyki
dr Waldemar Grabowski Instytut Fizyki
dr Piotr Jachimowicz Instytut Fizyki
dr Stefan Jerzyniak Instytut Fizyki
dr Joanna Kalaga Instytut Fizyki
dr Ihor Kindrat Instytut Fizyki
dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ Instytut Fizyki
dr Marcin Kośmider Instytut Fizyki
prof. dr hab. Wiesław Leoński Instytut Fizyki
dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ Instytut Fizyki
dr Maciej Marć Instytut Fizyki
dr Lidia Najder-Kozdrowska Instytut Fizyki
mgr inż. Norbert Nowicki Instytut Fizyki
dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ Instytut Fizyki
dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ Instytut Fizyki
dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ Instytut Fizyki
mgr Agnieszka Szelecka Instytut Fizyki
dr Wojciech Szumiński Instytut Fizyki
dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ Instytut Fizyki
dr I Wakat Instytut Fizyki
prof. dr hab. Andrzej Więckowski Instytut Fizyki
dr Wiktor Wolak Instytut Fizyki
mgr inż. Kornelia Zaborowska Instytut Fizyki
dr Sebastian Żurek Instytut Fizyki