Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Fizyki

Nauczyciel Jednostka
dr n. med. Bartosz Bychowiec Instytut Fizyki
prof. dr hab. Van Cao Long Instytut Fizyki
dr Adam Drzewiecki Instytut Fizyki
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Instytut Fizyki
dr hab. Krzysztof Dudek, prof. UZ Instytut Fizyki
prof. dr hab. Mirosław Dudek Instytut Fizyki
prof. dr Zbigniew Ficek Instytut Fizyki
dr Waldemar Grabowski Instytut Fizyki
dr hab. Piotr Jachimowicz, prof. UZ Instytut Fizyki
dr Stefan Jerzyniak Instytut Fizyki
dr Joanna Kalaga Instytut Fizyki
dr Ihor Kindrat Instytut Fizyki
dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ Instytut Fizyki
dr Marcin Kośmider Instytut Fizyki
mgr Sebastian Kruk Instytut Fizyki
prof. dr hab. Wiesław Leoński Instytut Fizyki
dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ Instytut Fizyki
dr Maciej Marć Instytut Fizyki
dr Lidia Najder-Kozdrowska Instytut Fizyki
dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ Instytut Fizyki
dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ Instytut Fizyki
dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ Instytut Fizyki
dr Wojciech Szumiński Instytut Fizyki
prof. dr hab. Krzysztof Urbanowski Instytut Fizyki
dr Wiktor Wolak Instytut Fizyki
dr Sebastian Żurek Instytut Fizyki