Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila

Nauczyciel Jednostka
dr hab. Rahul Basu, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Gopal Bhatta, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Bartosz Gauza Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
prof. dr hab. Andrzej Maciejewski Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Krzysztof Maciesiak Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
prof. dr hab. Giorgi Melikidze Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Karolina Rożko Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Andrzej Szary Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Magdalena Szkudlarek Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Maciej Sznajder Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Andrey Timokhin, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Michał Żejmo Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila