Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Filologii Germańskiej

Nauczyciel Jednostka
dr Piotr Bartelik Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. Marek Biszczanik, prof. UZ Instytut Filologii Germańskiej
dr Wolfgang Brylla Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ Instytut Filologii Germańskiej
dr Agnieszka Dylewska Instytut Filologii Germańskiej
dr Agata Kochanowska Instytut Filologii Germańskiej
dr Andriej Kotin Instytut Filologii Germańskiej
prof. dr hab. Mikhail Kotin Instytut Filologii Germańskiej
prof. dr hab. Elizaveta Kotorova Instytut Filologii Germańskiej
dr Piotr Krycki Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ Instytut Filologii Germańskiej
dr Gerda Nogal Instytut Filologii Germańskiej
mgr Iwona Piątkowiak Instytut Filologii Germańskiej
dr Marta Ratajczak Instytut Filologii Germańskiej
dr Monika Schönherr Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ Instytut Filologii Germańskiej
prof. dr hab. Paweł Zimniak Instytut Filologii Germańskiej
dr Tadeusz Zuchewicz Instytut Filologii Germańskiej