Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Muzyki

Nauczyciel Jednostka
inż. Zbigniew Adamczak Instytut Muzyki
mgr Albert Bezdziczek Instytut Muzyki
dr hab. Brian Fentress Instytut Muzyki
mgr Aleksandra Fudali-Matusewicz Instytut Muzyki
mgr Jacek Furdzyn Instytut Muzyki
dr Paulina Gołębiowska Instytut Muzyki
mgr Seweryn Graniasty Instytut Muzyki
dr Monika Hanus -Kobus Instytut Muzyki
dr Przemysław Jarosz Instytut Muzyki
dr Michał Kocot Instytut Muzyki
mgr Sławomir Kozłowski Instytut Muzyki
dr hab. Katarzyna Kwiecień-Długosz, prof. UZ Instytut Muzyki
dr Stanisław Leśniewski Instytut Muzyki
dr hab. Barbara Literska, prof. UZ Instytut Muzyki
mgr Piotr Łopaciński Instytut Muzyki
dr Anna Łuczak Instytut Muzyki
mgr Danuta Ługowska Instytut Muzyki
dr Artur Majewski Instytut Muzyki
dr Rafał Mazur Instytut Muzyki
mgr Katarzyna Mirowska Instytut Muzyki
mgr Michał Nienadowski Instytut Muzyki
dr hab. Łucja Nowak, prof. UZ Instytut Muzyki
dr hab. Maciej Ogarek Instytut Muzyki
mgr Olga Olejnik Instytut Muzyki
dr Bartosz Pernal Instytut Muzyki
mgr Lech Popławski Instytut Muzyki
mgr Małgorzata Potocka Instytut Muzyki
mgr Wojciech Pruszyński Instytut Muzyki
mgr Izabela Puszkiel - Leńczuk Instytut Muzyki
dr hab. Marzanna Rudnicka - Pogłud, prof. UZ Instytut Muzyki
mgr Bogdan Skiedrzyński Instytut Muzyki
mgr Mariusz Smoliński Instytut Muzyki
dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ Instytut Muzyki
dr hab. Maciej Straburzyński, prof. UZ Instytut Muzyki
mgr Kornela Szczepańska Instytut Muzyki
prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk Instytut Muzyki
prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska Instytut Muzyki
prof. dr hab. Andrzej Tuchowski Instytut Muzyki
mgr Grzegorz Uran Instytut Muzyki
mgr Kamil Wrona Instytut Muzyki