Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Nauczyciel Jednostka
mgr Natalia Gawłowicz Sekretariat Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Maciej Kubiak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii