Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Matematyki

Nauczyciel Jednostka
dr Aleksandra Arkit Pracownia Zastosowań Matematyki
dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ Zakład Teorii Gier i Ekonomii Matematycznej
dr Jakub Bilski Pracownia Zastosowań Matematyki
dr Jacek Bojarski, prof. UZ Pracownia Zastosowań Matematyki
mgr Marzanna Borowiecka Sekretariat Instytutu Matematyki
dr Marta Borowiecka-Olszewska Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
prof. dr hab. Andrzej Cegielski Zakład Optymalizacji i Badań Operacyjnych
dr Sebastian Czerwiński Zakład Algebry i Geometrii
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr Robert Dylewski, prof. UZ Pracownia Zastosowań Matematyki
dr Florian Fabiś Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr Anna Fiedorowicz Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr Dorota Głazowska Zakład Równań Funkcyjnych
dr hab. Justyna Jarczyk, prof. UZ Zakład Równań Funkcyjnych
prof. dr hab. Witold Jarczyk Zakład Równań Funkcyjnych
dr Katarzyna Jesse-Józefczyk Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ Zakład Algebry i Geometrii
prof. dr hab. Michał Kisielewicz Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr Arkadiusz Kozioł Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr Radosława Kranz Zakład Analizy Matematycznej
dr inż. Agnieszka Lasota Zakład Zastosowań Informatyki
dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ Zakład Analizy Matematycznej
dr Magdalena Łysakowska Zakład Algebry i Geometrii
mgr inż. Andrzej Majczak Zakład Zastosowań Informatyki
dr Tomasz Małolepszy Zakład Równań Funkcyjnych
prof. dr hab. Janusz Matkowski Zakład Równań Funkcyjnych
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
prof. dr hab. Jerzy Motyl Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr Maciej Niedziela Pracownia Zastosowań Matematyki
prof. dr hab. Andrzej Nowak Zakład Teorii Gier i Ekonomii Matematycznej
prof. dr hab. Marian Nowak Zakład Analizy Matematycznej
dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ Zakład Algebry i Geometrii
dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ Zakład Zastosowań Informatyki
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ Zakład Optymalizacji i Badań Operacyjnych
dr Aleksandra Rzepka Zakład Analizy Matematycznej
dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr Joanna Skowronek-Kaziów Zakład Algebry i Geometrii
dr Joachim Syga Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka Zakład Analizy Matematycznej
dr Ewa Synówka Pracownia Zastosowań Matematyki
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ Zakład Analizy Matematycznej
dr Alina Szelecka Zakład Algebry i Geometrii
dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Zakład Optymalizacji i Badań Operacyjnych
mgr Elżbieta Turowska Instytut Matematyki
dr Magdalena Wojciech Pracownia Zastosowań Matematyki
dr inż. Paweł Wolański Zakład Zastosowań Informatyki
mgr Paulina Zamlewska-Lipiec Instytut Matematyki
prof. dr hab. Roman Zmyślony Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii