Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Psychologii

Nauczyciel Jednostka
dr Sławomir Piotr Baranowski Instytut Psychologii
dr Łukasz Budzicz Zakład Psychologii Poznawczej
dr Danuta Chmielewska-Banaszak Instytut Psychologii
prof. Lidia Cierpiałkowska Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
mgr Tomasz Cyrkot Instytut Psychologii
dr Artur Doliński Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
dr Krzysztof Dziadkiewicz Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
dr Marzanna Farnicka Pracownia Psychologii Rodziny
dr Marcin Florkowski Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
dr Dagmara Gawron Zakład Psychologii Osobowości
dr Urszula Gembara Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
mgr Kamil Ginter Instytut Psychologii
dr inż. Anna Góralewska-Słońska Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ Zakład Psychologii Poznawczej
dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
mgr Joanna Hadzicka Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
dr Jerzy Herberger Instytut Psychologii
dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ Zakład Psychologii Osobowości
dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
lic. Marta Janowicz Sekretariat Instytutu Psychologii
mgr Małgorzata Kałagate Instytut Psychologii
dr Paweł Kleka Pracownia Metodologii Badań Psychologicznych
mgr Joanna Kocąka Instytut Psychologii
dr Magdalena Kolańska-Stronka Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
mgr Aleksandra Ksenycz Instytut Psychologii
mgr Aleksandra Kubiak Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
prof. dr hab. Hanna Liberska Pracownia Psychologii Rodziny
mgr Urszula Łaba Instytut Psychologii
mgr Agata Łopato Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
mgr Agnieszka Misiuro Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
mgr Tomasz Misiuro Pracownia Metodologii Badań Psychologicznych
dr Anna Mróz Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
dr Łukasz Nikel Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
mgr Alicja Nogajczyk Instytut Psychologii
mgr Konrad Opaliński Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska Instytut Psychologii
mgr Edyta Pawlik-Czapor Instytut Psychologii
mgr Piotr Przybylski Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
dr hab. Adam Skibiński, prof. UZ Instytut Psychologii
mgr Natalia Skrzyczewska Zakład Psychologii Osobowości
mgr Natalia Sługocka Instytut Psychologii
dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
dr Łukasz Wojciechowski Pracownia Metodologii Badań Psychologicznych
mgr Łukasz Wojtacha Instytut Psychologii
mgr Maria Żochowska Pracownia Metodologii Badań Psychologicznych