Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Ekonomii i Zarządzania

Nauczyciel Jednostka
dr inż. Janusz Adamczyk Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr Łukasz Augustowski Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr inż. Dominika Bandelak-Rosłankiewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Beata Barnowska Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr inż. Anetta Barska Katedra Makroekonomii i Finansów
prof. dr hab. Leszek Belzyt Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
dr Zbigniew Binek Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Tomasz Biskup Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr inż. Hanna Bortnowska Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
prof. dr hab. Grażyna Borys Katedra Ekonomii Międzynarodowej
prof. dr hab. Tadeusz Borys Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr Piotr Bromber Katedra Makroekonomii i Finansów
mgr Alicja Camona-Tyliszczak Pracownia Kształcenia Językowego
mgr Marzena Czapaluk Wydział Ekonomii i Zarządzania
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Magdalena Dalecka-Zaborowska Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr Arkadiusz Dąbrowski Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wojciech Donarski Biuro Dziekana
mgr Piotr Dubicki Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Przemysław Dulewicz Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Adrianna Dybikowska Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr inż. Piotr Dzikowski Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
dr inż. Maciej Dzikuć Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr inż. Maria Dzikuć Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Jarosław Flakowski Zakład Polityki Regionalnej
mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Karolina Gębska Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. Leszek Gołdyka Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
dr Jadwiga Gorączkowska Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
mgr Arkadiusz Góra Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr inż. Marzena Góralczyk Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr inż. Krzysztof Graczyk Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Katarzyna Huk Zakład Logistyki
mgr Monika Inków Zakład Zarządzania Wartością
dr Edward Jakubowski Zakład Polityki Regionalnej
dr Alicja Janusz Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Janina Jędrzejczak-Gas Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Piotr Kaczmarek Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Cezary Kąkol Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
mgr Katarzyna Kijowska Wydział Ekonomii i Zarządzania
prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Sławomir Kotylak Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr Maciej Kozaryn Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
lic. Grzegorz Krasucki Biuro Dziekana
mgr inż. Janusz Kubicki Zakład Logistyki
dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Tomasz Kupidura Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr hab. Robert Kurek Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Mateusz Kurowski Zakład Logistyki
dr inż. Dorota Kużdowicz Zakład Logistyki
dr inż. Paweł Kużdowicz Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
mgr Dariusz Lesicki Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr Iwona Lubimow-Burzyńska Katedra Makroekonomii i Finansów
dr Anna Ludwiczak Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Tomasz Łagutko Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr inż. Anna Łobos Zakład Zarządzania Wartością
dr Anna Łoś-Tomiak Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr inż. Patrycja Łychmus Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
mgr Dawid Maciarz Pracownia Kształcenia Językowego
dr Renata Maciejewska Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
mgr Alicja Majewska Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
mgr Maciej Mamet Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
dr Renata Manacka Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zakład Zarządzania Wartością
dr inż. Marta Mazurkiewicz Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr inż. Monika Michalska Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr inż. Mariola Michałowska Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Marta Moczulska Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Anna Niewiadomska Katedra Makroekonomii i Finansów
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr Tymon Ostrouch Zakład Polityki Regionalnej
mgr Jolanta Pacewicz-Johansson Pracownia Kształcenia Językowego
prof. dr hab. Emil Panek Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Agnieszka Perzyńska Zakład Logistyki
dr inż. Marcin Relich Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr Dorota Roszkowska-Hołysz Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Bartosz Seiler Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
prof. dr hab. Jan Sikora Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr inż. Jarosław Siuda Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
prof. dr hab. inż. Jan Skalik Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
prof. dr hab. Eulalia Skawińska Katedra Makroekonomii i Finansów
dr Jolanta Skierska Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ Zakład Polityki Regionalnej
dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. Maciej Stajniak Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Dariusz Stankiewicz Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
mgr inż. Mariola Szajna Pracownia Kształcenia Językowego
mgr Paulina Szatkowska Biuro Dziekana
dr Paweł Szudra Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Janusz Śnihur Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
dr inż. Tadeusz Tabaczniuk Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
dr Marek Tomaszewski Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
prof. dr hab. Janusz Tomidajewicz Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Paweł Tronina Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr KEM Vacat Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr inż. Wiesław Wasilewski Zakład Logistyki
mgr Magdalena Wasylkowska Zakład Zarządzania Wartością
mgr Krzysztof Wieliczko Pracownia Kształcenia Językowego
prof. dr hab. Jarosław Witkowski Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ Zakład Logistyki
mgr Joanna Wójcik Biuro Dziekana
dr Joanna Wyrwa Katedra Makroekonomii i Finansów
mgr Paweł Wysocki Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Robert Wysocki Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Arkadiusz Zagajewski Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
prof. dr hab. Romuald Zalewski Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr inż. Joanna Zarębska Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną