Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Ekonomii i Zarządzania

Nauczyciel Jednostka
mgr inż. Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania
prof. dr hab. Leszek Belzyt (Ż) Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
mgr Tomasz Biskup Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Marzena Czapaluk Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Arkadiusz Dąbrowski Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Arkadiusz Góra Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Piotr Kaczmarek Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Katarzyna Kijowska Wydział Ekonomii i Zarządzania
lic. Grzegorz Krasucki (Ż) Biuro Dziekana
mgr Tomasz Kupidura Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr hab. Robert Kurek Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Maciej Mamet (Ż) Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
dr inż. Marta Mazurkiewicz (Ż) Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr Jolanta Skierska (Ż) Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
dr hab. Maciej Stajniak Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Paweł Tronina Wydział Ekonomii i Zarządzania
prof. dr hab. Jarosław Witkowski Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Joanna Wójcik (Ż) Biuro Dziekana
mgr Paweł Wysocki Wydział Ekonomii i Zarządzania
prof. dr hab. Romuald Zalewski Wydział Ekonomii i Zarządzania