Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Ekonomii i Zarządzania

Nauczyciel Jednostka
mgr Jacek Adamczak Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr inż. Janusz Adamczyk Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr Paulina Antczak Biuro Dziekana
mgr Łukasz Augustowski Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Beata Barnowska Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr inż. Anetta Barska Katedra Makroekonomii i Finansów
prof. dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
dr Zbigniew Binek Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr inż. Hanna Bortnowska Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
prof. dr hab. Grażyna Borys Katedra Ekonomii Międzynarodowej
prof. dr hab. Tadeusz Borys Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
mgr Piotr Bromber Katedra Makroekonomii i Finansów
mgr Alicja Camona-Tyliszczak Pracownia Kształcenia Językowego
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Magdalena Dalecka-Zaborowska Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
mgr Arkadiusz Dąbrowski Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Piotr Dubicki Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Przemysław Dulewicz Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Adrianna Dybikowska Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr inż. Piotr Dzikowski Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
dr inż. Maciej Dzikuć Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr inż. Maria Dzikuć Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Jarosław Flakowski Zakład Polityki Regionalnej
mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Karolina Gębska Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. Leszek Gołdyka Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Jadwiga Gorączkowska Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
dr inż. Marzena Góralczyk Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr inż. Krzysztof Graczyk Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Katarzyna Huk Zakład Logistyki
mgr Monika Inków Zakład Zarządzania Wartością
dr Edward Jakubowski Zakład Polityki Regionalnej
dr Alicja Janusz Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Janina Jędrzejczak-Gas Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Cezary Kąkol Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
dr Sławomir Kłosowski Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Sławomir Kotylak Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr Maciej Kozaryn Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
lic. Grzegorz Krasucki Biuro Dziekana
prof. dr hab. Stanisław Krawczyk Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Mateusz Kurowski Zakład Logistyki
dr inż. Dorota Kużdowicz Zakład Logistyki
dr inż. Paweł Kużdowicz Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
mgr Dariusz Lesicki Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr Iwona Lubimow-Burzyńska Katedra Makroekonomii i Finansów
dr Anna Ludwiczak Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Tomasz Łagutko Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr inż. Anna Łobos Zakład Zarządzania Wartością
dr Anna Łoś-Tomiak Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr inż. Patrycja Łychmus Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
mgr Dawid Maciarz Pracownia Kształcenia Językowego
dr Renata Maciejewska Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
mgr Alicja Majewska Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
mgr Maciej Mamet Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
dr Renata Manacka Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zakład Zarządzania Wartością
dr inż. Marta Mazurkiewicz Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr inż. Monika Michalska Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr inż. Mariola Michałowska Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Marta Moczulska Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr inż. Grzegorz Nakielski Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
dr Anna Niewiadomska Katedra Makroekonomii i Finansów
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
mgr Tomasz Nowak Biuro Dziekana
mgr Tymon Ostrouch Zakład Polityki Regionalnej
mgr Jolanta Pacewicz-Johansson Pracownia Kształcenia Językowego
dr Agnieszka Perzyńska Zakład Logistyki
dr inż. Marcin Relich Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr Dorota Roszkowska-Hołysz Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Bartosz Seiler Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
prof. dr hab. Jan Sikora Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr inż. Jarosław Siuda Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
prof. dr hab. inż. Jan Skalik Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
prof. dr hab. Eulalia Skawińska Katedra Makroekonomii i Finansów
dr Jolanta Skierska Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ Zakład Polityki Regionalnej
dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr Dariusz Stankiewicz Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
mgr inż. Mariola Szajna Pracownia Kształcenia Językowego
dr Paweł Szudra Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Janusz Śnihur Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
dr inż. Tadeusz Tabaczniuk Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
dr Marek Tomaszewski Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
prof. dr hab. Janusz Tomidajewicz Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr KiZiSL VACAT Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr KEM Vacat Katedra Ekonomii Międzynarodowej
KZPSO Vacat Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
KZŚiGP VACAT Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
prof. dr hab. KEM Wakat S Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr inż. Wiesław Wasilewski Zakład Logistyki
mgr Magdalena Wasylkowska Zakład Zarządzania Wartością
dr Lilianna Ważna Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
mgr Krzysztof Wieliczko Pracownia Kształcenia Językowego
dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ Zakład Logistyki
mgr Joanna Wójcik Biuro Dziekana
dr Joanna Wyrwa Katedra Makroekonomii i Finansów
mgr Arkadiusz Zagajewski Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
prof. dr hab. Romuald Zalewski Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr inż. Joanna Zarębska Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną