Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Ekonomii i Zarządzania

Nauczyciel Jednostka
mgr inż. Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania
prof. dr hab. Leszek Belzyt (Ż) Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
mgr Marzena Czapaluk Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr hab. Robert Kurek Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Maciej Mamet (Ż) Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
dr Jolanta Skierska (Ż) Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
mgr Joanna Wójcik (Ż) Biuro Dziekana
mgr Paweł Wysocki Wydział Ekonomii i Zarządzania
prof. dr hab. Romuald Zalewski Wydział Ekonomii i Zarządzania