Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Budownictwa

Nauczyciel Jednostka
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr inż. Paweł Błażejewski Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr inż. Gerard Bryś Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr inż. Witold Czarnecki Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Zakład Mechaniki Budowli
mgr inż. Włodzimierz Dyszak Zakład Dróg, Mostów i Kolei
dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr inż. Sławomir Gibowski Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr inż. Elżbieta Grochowska Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr inż. Artur Juszczyk Zakład Dróg, Mostów i Kolei
dr inż. Joanna Kaliszuk Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ Zakład Konstrukcji Budowlanych
mgr inż. Anna Kucharczyk Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr inż. Krzysztof Kula Zakład Mechaniki Budowli
mgr inż. Paulina Lechocka Zakład Mechaniki Budowli
prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr Maciej Marć Instytut Budownictwa
mgr inż. Bartosz Michalak Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
mgr inż. Magdalena Mielczarek Instytut Budownictwa
dr inż. Grzegorz Misztal Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
mgr inż. Natalia Rzeszowska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ Zakład Mechaniki Budowli
dr Maciej Smaczyński Instytut Budownictwa
dr inż. Tomasz Socha Zakład Mechaniki Budowli
dr inż. Anna Staszczuk Zakład Dróg, Mostów i Kolei
dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ Zakład Dróg, Mostów i Kolei
dr inż. Marek Talaga Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr inż. Krystyna Urbańska Zakład Mechaniki Budowli
dr inż. Paweł Urbański Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr inż. Ewa Wojnicka Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
mgr inż. Rafał Woźniak Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski Zakład Dróg, Mostów i Kolei