Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Nauk Biologicznych

Nauczyciel Jednostka
mgr Małgorzata Gromek Sekretariat Wydziału Nauk Biologicznych
mgr Aleksandra Kożańska Wydział Nauk Biologicznych