Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Nauk Biologicznych

Nauczyciel Jednostka
dr Sylwia Andrzejczak-Grządko Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr Marcin Bocheński Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Joerg Boehner, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr Dżamila Bogusławska Wydział Nauk Biologicznych
dr Ewa Bok Wydział Nauk Biologicznych
mgr Ewa Burda Wydział Nauk Biologicznych
mgr Justyna Chachulska Wydział Nauk Biologicznych
mgr Karolina Chosińska Wydział Nauk Biologicznych
dr Jan Cichocki Wydział Nauk Biologicznych
dr Olaf Ciebiera Wydział Nauk Biologicznych
dr Katarzyna Dancewicz Wydział Nauk Biologicznych
mgr Rafał Filip Wydział Nauk Biologicznych
mgr Sylwia Florczak Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Beata Gabryś Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Wydział Nauk Biologicznych
mgr Kamila Gancarz Katedra Biotechnologii
dr hab. Marian Giertych, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
mgr Monika Grandtke Wydział Nauk Biologicznych
dr Renata Grochowalska Wydział Nauk Biologicznych
dr Elżbieta Heger Wydział Nauk Biologicznych
mgr Karolina Hołderna Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Martin Hromada, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr Dmytro Iakushenko Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Zbigniew Jakubiec, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Leszek Jerzak Wydział Nauk Biologicznych
dr Andrzej Jurkowski Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Andrzej Kasperski Katedra Biotechnologii
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
mgr Katarzyna Kempka Wydział Nauk Biologicznych
mgr Adrianna Kościelska Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
mgr Aleksandra Kożańska Wydział Nauk Biologicznych
mgr Sandra Lasoń Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Lidia Latanowicz Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
mgr Katarzyna Lewicka Katedra Biologii Molekularnej
mgr Angelina Łopińska Katedra Ochrony Przyrody
dr Beata Machnicka Wydział Nauk Biologicznych
mgr Małgorzata Maj Wydział Nauk Biologicznych
mgr Wojciech Mandryk Wydział Nauk Biologicznych
mgr Damian Markulak Wydział Nauk Biologicznych
dr Justyna Mazurek Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Agnieszka Mirończyk Wydział Nauk Biologicznych
dr Federico Morelli Katedra Ochrony Przyrody
dr hab. Andrzej Myc, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
mgr Katarzyna Myślicka Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
mgr Jadwiga Nikitiuk Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Julia Nowak-Jary Wydział Nauk Biologicznych
mgr Małgorzata Oszkinis-Golon Wydział Nauk Biologicznych
mgr Marlena Paprocka Katedra Botaniki i Ekologii
mgr Róża Petela Katedra Zoologii
mgr Sebastian Pilichowski Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Barbara Piłacińska Wydział Nauk Biologicznych
mgr Justyna Pisarska Wydział Nauk Biologicznych
dr Piotr Reda Wydział Nauk Biologicznych
dr Elżbieta Roland Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Katarzyna Rolle Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Iwona Sergiel Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Aleksander Sikorski Wydział Nauk Biologicznych
mgr Dominika Skurka Katedra Biochemii i Bioinformatyki
dr Martyna Skwarek Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. inż. Lucyna Słomińska Wydział Nauk Biologicznych
mgr Anna Solan Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Michał Stosik Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr Anna Timoszyk Wydział Nauk Biologicznych
dr Jerzy Tonder Wydział Nauk Biologicznych
dr - vacat Wydział Nauk Biologicznych
- vacat vacat Katedra Ochrony Przyrody
dr hab. vacat vacat Wydział Nauk Biologicznych
dr Krystyna Walińska Wydział Nauk Biologicznych
dr Artur Wandycz Wydział Nauk Biologicznych
mgr Marcin Warchałowski Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Agnieszka Ważna Wydział Nauk Biologicznych
mgr Magdalena Wieczorek Muzeum Przyrodnicze
mgr Weronika Worobiec Katedra Biotechnologii
mgr Agata Woronowicz Wydział Nauk Biologicznych
mgr Anna Wróblewska-Kurdyk Wydział Nauk Biologicznych
dr Bartłomiej Zapotoczny Wydział Nauk Biologicznych
mgr Gabriela Żaroffe Wydział Nauk Biologicznych