Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Nauk Biologicznych

Nauczyciel Jednostka
dr Sylwia Andrzejczak-Grządko Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
mgr Anna Bator Wydział Nauk Biologicznych
dr Marcin Bocheński Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Joerg Boehner, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr Dżamila Bogusławska Wydział Nauk Biologicznych
dr Ewa Bok Wydział Nauk Biologicznych
mgr Ewa Burda Wydział Nauk Biologicznych
lic. Paulina Bylica Katedra Botaniki i Ekologii
dr Jan Cichocki Wydział Nauk Biologicznych
dr Olaf Ciebiera Wydział Nauk Biologicznych
mgr Mateusz Ciepliński Wydział Nauk Biologicznych
dr Katarzyna Dancewicz Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Beata Gabryś Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Marian Giertych, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
mgr Monika Grandtke Wydział Nauk Biologicznych
dr Renata Grochowalska Wydział Nauk Biologicznych
mgr Małgorzata Gromek Wydział Nauk Biologicznych
dr Elżbieta Heger Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Martin Hromada, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr Dmytro Iakushenko Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Zbigniew Jakubiec, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Leszek Jerzak Wydział Nauk Biologicznych
dr Andrzej Jurkowski Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Andrzej Kasperski Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
mgr Marcin Kostrzewa Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
mgr Aleksandra Kożańska Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Lidia Latanowicz Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr Beata Machnicka Wydział Nauk Biologicznych
dr Justyna Mazurek-Popczyk Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Agnieszka Mirończyk Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Federico Morelli Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Andrzej Myc, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
lic. Patrycja Nakonieczna Katedra Botaniki i Ekologii
mgr Jadwiga Nikitiuk Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Julia Nowak-Jary Wydział Nauk Biologicznych
mgr Róża Petela Katedra Zoologii
mgr Justyna Pisarska Wydział Nauk Biologicznych
WNB Pracownicy Dziekanat
dr Piotr Reda Wydział Nauk Biologicznych
dr Elżbieta Roland Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Katarzyna Rolle Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Iwona Sergiel Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Aleksander Sikorski Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. inż. Lucyna Słomińska Wydział Nauk Biologicznych
mgr Anna Solan Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Michał Stosik Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr Anna Timoszyk Wydział Nauk Biologicznych
dr Jerzy Tonder Wydział Nauk Biologicznych
mgr Agnieszka Urbańska Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. vacat vacat Wydział Nauk Biologicznych
dr Krystyna Walińska Wydział Nauk Biologicznych
dr Artur Wandycz Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Agnieszka Ważna Wydział Nauk Biologicznych
mgr Magdalena Wieczorek Muzeum Przyrodnicze
mgr Agata Woronowicz Wydział Nauk Biologicznych
dr Anna Wróblewska-Kurdyk Wydział Nauk Biologicznych
dr Bartłomiej Zapotoczny Wydział Nauk Biologicznych