Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Nauk Biologicznych

Nauczyciel Jednostka
dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ (Ż) Katedra Mikrobiologii i Genetyki
dr Ewa Bok (Ż) Katedra Mikrobiologii i Genetyki
mgr Małgorzata Gromek Sekretariat Wydziału Nauk Biologicznych
mgr Aleksandra Kożańska Wydział Nauk Biologicznych