Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Nauk Biologicznych

Nauczyciel Jednostka
dr Sylwia Andrzejczak-Grządko Katedra Mikrobiologii i Genetyki
dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
mgr Maciej Bardelas Wydział Nauk Biologicznych
mgr Anna Bator-Kocoł Wydział Nauk Biologicznych
dr Grażyna Biczysko Wydział Nauk Biologicznych
dr Marcin Bocheński Katedra Ochrony Przyrody
dr Dżamila Bogusławska Katedra Biochemii i Bioinformatyki
dr Ewa Bok Katedra Mikrobiologii i Genetyki
lic. Paulina Bylica Katedra Botaniki i Ekologii
dr Jan Cichocki Katedra Zoologii
dr Olaf Ciebiera Katedra Ochrony Przyrody
dr Mateusz Ciepliński Katedra Zoologii
dr Katarzyna Dancewicz Katedra Botaniki i Ekologii
mgr Jacek Dudzic Wydział Nauk Biologicznych
mgr Joanna Fiedorowicz Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Beata Gabryś Katedra Botaniki i Ekologii
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Katedra Zoologii
dr hab. Marian Giertych, prof. UZ Katedra Botaniki i Ekologii
mgr Agnieszka Gładyszak Wydział Nauk Biologicznych
mgr Monika Grandtke Katedra Zoologii
mgr Anna Grasza Sekretariat Dziekana i Pełnomocnik ds. budżetu
dr Renata Grochowalska Katedra Biochemii i Bioinformatyki
mgr Małgorzata Gromek Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
dr Elżbieta Heger Katedra Biochemii i Bioinformatyki
mgr Bartłomiej Hes Wydział Nauk Biologicznych
mgr Beata Hołowko Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Martin Hromada, prof. UZ Katedra Ochrony Przyrody
dr Dmytro Iakushenko Katedra Botaniki i Ekologii
dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ Katedra Botaniki i Ekologii
dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Leszek Jerzak Katedra Ochrony Przyrody
dr Andrzej Jurkowski Katedra Biotechnologii
dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ Katedra Biotechnologii
mgr Marcin Karaszewski Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ Katedra Ochrony Przyrody
dr inż. Andrzej Kasperski Katedra Biotechnologii
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ Katedra Zoologii
mgr Katarzyna Kempka Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
mgr Aleksandra Kożańska Wydział Nauk Biologicznych
dr Angelina Łopińska Katedra Ochrony Przyrody
mgr Ireneusz Łuczak Wydział Nauk Biologicznych
dr Beata Machnicka Katedra Biochemii i Bioinformatyki
dr Justyna Mazurek-Popczyk Katedra Mikrobiologii i Genetyki
dr inż. Agnieszka Mirończyk Katedra Biotechnologii
Alina Misiuk Dziekanat
dr hab. Federico Morelli Katedra Ochrony Przyrody
dr Andrzej Mroczkowski Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ Katedra Botaniki i Ekologii
lic. Patrycja Nakonieczna Katedra Botaniki i Ekologii
mgr Jadwiga Nikitiuk Wydział Nauk Biologicznych
dr Ewa Nowacka-Chiari Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Julia Nowak-Jary Katedra Biotechnologii
mgr Marlena Paprocka Katedra Botaniki i Ekologii
mgr Marta Pelińska Wydział Nauk Biologicznych
dr Sebastian Pilichowski Wydział Nauk Biologicznych
mgr Justyna Pisarska Katedra Mikrobiologii i Genetyki
dr Piotr Reda Wydział Nauk Biologicznych
dr Elżbieta Roland Katedra Zoologii
dr hab. Katarzyna Rolle Katedra Mikrobiologii i Genetyki
dr Mateusz Rynkiewicz Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Iwona Sergiel Katedra Biotechnologii
prof. dr hab. Aleksander Sikorski Katedra Biochemii i Bioinformatyki
dr Ewa Skorupka Wydział Nauk Biologicznych
mgr Anna Solan Wydział Nauk Biologicznych
mgr Paweł Sroczyński Wydział Nauk Biologicznych
mgr inż. Katarzyna Stec Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Michał Stosik Katedra Mikrobiologii i Genetyki
dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ Katedra Ochrony Przyrody
dr Anna Timoszyk Katedra Biotechnologii
dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
mgr Jerzy Walczak Wydział Nauk Biologicznych
dr Artur Wandycz Katedra Ochrony Przyrody
dr inż. Agnieszka Ważna Katedra Zoologii
mgr Magdalena Wieczorek Wydział Nauk Biologicznych
dr Anna Wróblewska-Kurdyk Katedra Botaniki i Ekologii
mgr Mariusz Żurowski Wydział Nauk Biologicznych