Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Architektury i Urbanistyki

Nauczyciel Jednostka
dr Barbara Bielinis-Kopeć Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Barbara Bielinis-Kopeć Instytut Architektury i Urbanistyki
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bohm Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Wiktor Bosowski Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr Małgorzata Czerniawska Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Rafał Dudzik Instytut Architektury i Urbanistyki
prof. Jan Gawron Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Michał Golański Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Justyna Juchimiuk Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Justyna Kleszcz Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Mateusz Klimek Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. Agnieszka Kochańska Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Paweł Kochański Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. Alena Kononowicz Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Alicja Maciejko Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. AiU VACAT Architektura - asystent Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. AiU VACAT Urbanistyka - asystent Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Agnieszka Wierzbicka Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki