Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Prawa i Administracji

Nauczyciel Jednostka
mgr Tomasz Biskup Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ Katedra Prawa Konstytucyjnego
dr Magdalena Błaszyk Wydział Prawa i Administracji
dr Rafał Bucholski Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Anna Chodorowska Katedra Prawa Konstytucyjnego
dr Anna Feja-Paszkiewicz Katedra Prawa Konstytucyjnego
dr hab. Tadeusz Gadkowski Wydział Prawa i Administracji
mgr Anna Gajewska Wydział Prawa i Administracji
dr Izabela Gawłowicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
dr Julia Gierałtowicz Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Marta Górka Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Kajetan Górny Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa
dr Leszek Kaczmarski Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa
dr Agnieszka Kania Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Piotr Kapusta Pracownia Przygotowania do Aplikacji
mgr Konrad Kęsek Wydział Prawa i Administracji
mgr Katarzyna Kijowska Wydział Prawa i Administracji
dr Ewaryst Kowalczyk Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Sebastian Kowalski Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr Nina Leśniak-Niedbalec Katedra Prawa Konstytucyjnego
dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ Katedra Teorii Prawa
inż. Jarosław Łukawski Wydział Prawa i Administracji
dr Sławomir Maciejewski Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Joanna Markiewicz-Stanny Katedra Teorii Prawa
prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
prof. dr hab. Jerzy Menkes Wydział Prawa i Administracji
dr Justyna Michalska Katedra Prawa Konstytucyjnego
dr Tomasz Milej, prof. UZ Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
mgr Jakub Mrożek Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr Piotr Mysiak Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
mgr Katarzyna Nabożna - Motała Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Bernadetta Nitschke -Szram, prof. UZ Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa
mgr Aneta Nowakowska Wydział Prawa i Administracji
mgr Arkadiusz Opala Wydział Prawa i Administracji
dr Agnieszka Opalińska Katedra Organizacji Administracji Publicznej
mgr Beata Pakulska Pracownia Komunikacji Prawniczej
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr hab. Ivan Pankevych, prof. UZ Katedra Prawa Konstytucyjnego
ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, prof. UZ Katedra Teorii Prawa
mgr Anita Robaszek Wydział Prawa i Administracji
mgr Małgorzata Rzeszutek Wydział Prawa i Administracji
mgr Kornel Sadowski Wydział Prawa i Administracji
dr Witold Sawicz Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr Paweł Sikora Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr Magdalena Skibińska Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
mgr Dariusz Skupień Wydział Prawa i Administracji
mgr inż. Elżbieta Sobierajska Wydział Prawa i Administracji
ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Alfred Staszak Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr hab. Wojciech Staszewski Wydział Prawa i Administracji
dr Andrzej Stec Katedra Organizacji Administracji Publicznej
mgr inż. Marta Szpakowska Wydział Prawa i Administracji
mgr Łukasz Szpilski Wydział Prawa i Administracji
dr Przemysław Sztejna Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Katedra Organizacji Administracji Publicznej
mgr Andrzej Tatara Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Paweł Truszkiewicz Pracownia Komunikacji Prawniczej
dr Wiktor Trybka Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr dr WAKAT adiunkt Wydział Prawa i Administracji
dr Magdalena Wasylkowska-Michór Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr Justyna Węgrzyn Katedra Prawa Konstytucyjnego
mgr Grażyna Włodek Wydział Prawa i Administracji
dr Olaf Włodkowski Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Zbigniew Woźniak Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
mgr Małgorzata Woźniak-Zendran Wydział Prawa i Administracji
dr Rafał Wrzecionek Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr Robert Wysocki Pracownia Projektów Publicznych
dr Joanna Zdanowska Wydział Prawa i Administracji
dr Michał Zieliński Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
dr Ewa Żołnierczyk Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego