Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Nauczyciel Jednostka
mgr inż. Marcin Boski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Mariusz Buciakowski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Andrzej Czajkowski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Mariusz Downar Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
prof. dr hab. Roman Gielerak Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Gracjan Głowacki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. Uczelni Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Łukasz Hładowski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Kamil Klimkowicz Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Marek Kowal, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Norbert Kukurowski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Bogdan Lipiec Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Marcel Luzar Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Paweł Majdzik Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Robert Maniarski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Norbert Nowicki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Marcin Pazera Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Anna Pławiak-Mowna Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Marcin Skobel Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
prof. dr hab. inż. Marcin Witczak Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Piotr Witczak Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Marek Wróblewski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych