Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Nauczyciel Jednostka
dr inż. Halina Bartkiewicz Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Sylwia Bonin Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Mateusz Ciepliński Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Marek Derlatka Katedra Administracji
mgr Dorota Gajak Katedra Energetyki
mgr inż. Marcin Gałach Katedra Energetyki
dr inż. Anna Gawrońska Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr inż. Jan Gembara Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr inż. Magdalena Golińczak Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr inż. Radosław Grech Katedra Energetyki
doc. dr inż. Julian Jakubowski Katedra Energetyki
mgr inż. Krystian Jóźwiak Katedra Energetyki
dr inż. Barbara Jurkowska Katedra Administracji
dr Monika Kaczurak - Kozak Katedra Administracji
dr hab. Leszek Kania, prof. UZ Katedra Administracji
dr inż. Radosław Kasperek Katedra Energetyki
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr inż. Jarosław Kliks Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr inż. Grzegorz Kobyłecki Katedra Energetyki
dr inż. Marek Kopeć Katedra Energetyki
dr Justyna Korycka - Korwek Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Grzegorz Kosicki Katedra Energetyki
dr Magdalena Kowalczyk Katedra Administracji
mgr inż. Bartosz Kucuń Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr inż. Bogna Latacz Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
doc. dr Andrzej Łączak Katedra Administracji
dr Andżelina Łopińska Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr inż. Agnieszka Maj Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
prof. dr hab. inż. Marian Miłek Katedra Energetyki
dr hab. inż. Ireneusz Ochmian Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr inż. Waldemar Olczak Katedra Energetyki
dr inż. Stanisław Pryputniewicz Katedra Energetyki
mgr inż. Tomasz Pryputniewicz Katedra Energetyki
mgr inż. Marek Przetocki Katedra Energetyki
doc. dr Anna Romankiewicz Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Krzysztof Scheuring Katedra Administracji
dr Żaklina Skrenty Katedra Administracji
dr inż. Maria Stańkowska Katedra Energetyki
dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ Katedra Administracji
lek. med. Małgorzata Szutkowska Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Zbigniew Świątkowski Katedra Administracji
doc. dr inż. Izabela Wojewoda Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Jarosław Zabłocki Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. UZ Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii