Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

Nauczyciel Jednostka
dr inż. Grzegorz Bazydło Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Mieczysław Chodunaj Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr inż. Iwona Grobelna Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Sylwia Hajdasz Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Jacek Kaniewski Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr inż. Piotr Leżyński Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr inż. Grzegorz Łabiak Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr inż. Sławomir Piontek Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Krzysztof Sozański, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Marcin Szott Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Daniel Trzciński Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Bartosz Waśkowicz Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Szymon Wermiński Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr inż. Marcin Wojnakowski Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki