Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Nauk o Zdrowiu

Nauczyciel Jednostka
mgr Mirosława Antoszewska-Olejniczak Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
mgr Katarzyna Bandyga Zakład Pielęgniarstwa
mgr Beata Bartkowiak Zakład Pielęgniarstwa
dr n. o zdr. Przemysław Bejga Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr n. biol. Ewa Bok Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
mgr Iwona Bonikowska Zakład Pielęgniarstwa
mgr Maksymilian Brzezicki Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska Pracownia Ratownictwa Medycznego
dr Jolanta Chmielowiec Katedra Higieny i Epidemiologii
dr Krzysztof Chmielowiec Katedra Higieny i Epidemiologii
mgr Bogumiła Cielek Zakład Pielęgniarstwa
mgr Barbara Cwynar Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. Miłosz Czuba, prof. UZ Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
dr n. med. Monika Daszkiewicz Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr n. przyr. Paweł Dąbrowski Katedra Anatomii i Histologii
dr Joanna Dec-Pietrowska Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
mgr Donata Dordzik Zakład Pielęgniarstwa
mgr Szymon Dudkowiak Pracownia Ratownictwa Medycznego
mgr Dorota Furtas Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. n. med. Michał Gaca, prof. UZ Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Bogna Galant Zakład Pielęgniarstwa
mgr Jadwiga Ganczar Zakład Pielęgniarstwa
lek. med. Norbert Ganczar Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
dr n. med. Hanna Giezowska Katedra Immunologii
dr n. med. Marzena Gutowicz Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
mgr Anna Gwara Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. n. med. Józef Haczyński, prof. UZ Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
mgr Mariola Hajkowicz Zakład Pielęgniarstwa
mgr Małgorzata Hermanowicz Zakład Pielęgniarstwa
mgr Natalia Hertmanowska Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
lek. med. Dariusz Hiczkiewicz Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich Zakład Pielęgniarstwa
mgr Grzegorz Hryniewicz Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr hab. Radosław Januchowski, prof. UZ Katedra Anatomii i Histologii
dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska Zakład Pielęgniarstwa
mgr Lucyna Jęczała Zakład Pielęgniarstwa
dr n. farm. Karolina Kieres Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr n. biol. Agnieszka Kilanowska Katedra Anatomii i Histologii
dr Aneta Klimberg Katedra Higieny i Epidemiologii
dr Katarzyna Kochan Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
mgr Magdalena Kotlarz Zakład Pielęgniarstwa
dr n. med. Dariusz Kotlęga Zakład Farmakologii i Toksykologii
mgr Bogusława Kowalczyk Zakład Pielęgniarstwa
mgr Renata Kowalik Zakład Pielęgniarstwa
mgr Małgorzata Kozłowska Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
dr n. med. Piotr Kromer Katedra Anatomii i Histologii
mgr Jolanta Krzeszowska Zakład Pielęgniarstwa
lek. med. Bartosz Kudliński Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Irena Kusiowska Zakład Pielęgniarstwa
mgr Justyna Kwaśniewska-Zientek Zakład Pielęgniarstwa
mgr Monika Lato-Pawłowska Zakład Pielęgniarstwa
dr n. med. Izabela Łasińska Zakład Pielęgniarstwa
dr n. med. Joanna Łupicka Katedra Anatomii i Histologii
dr hab. n. med. Agnieszka Malińska, prof. UZ Katedra Anatomii i Histologii
mgr Regina Maliszewska Zakład Pielęgniarstwa
mgr Marcin Mańkowski Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski Katedra Higieny i Epidemiologii
dr Łukasz Massalski Zakład Pielęgniarstwa
mgr Lucyna Maślikiewicz Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. n. med. Agata Matejuk, prof. UZ Katedra Immunologii
dr hab. Joanna Mazur, prof. UZ Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr n. biol. Justyna Mazurek-Popczyk Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
dr n. med. Sylwia Michalak Zakład Farmakologii i Toksykologii
mgr Małgorzata Michaliszyn Zakład Pielęgniarstwa
lek. med. Szymon Michniewicz Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Grażyna Milewska-Wilk Zakład Pielęgniarstwa
dr Barbara Morawin Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
mgr Mariusz Moszak Pracownia Ratownictwa Medycznego
dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
dr Arkadiusz Nowak Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Nowakowska Zakład Farmakologii i Toksykologii
mgr Katarzyna Ogrodowicz Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. n. med. Anna Olewicz-Gawlik Katedra Anatomii i Histologii
mgr Krystyna Orłowska Zakład Pielęgniarstwa
mgr Elżbieta Patalas-Fanajło Zakład Pielęgniarstwa
mgr Aleksandra Piechowska Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
mgr Grażyna Pieszczyk Zakład Pielęgniarstwa
dr n. med. Izabela Pieścikowska Katedra Anatomii i Histologii
mgr Justyna Pisarska Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
dr n. farm. Andrzej Pokrywka Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
dr n. przyr. Leszek Porowski Katedra Anatomii i Histologii
mgr Jolanta Rapiej Zakład Pielęgniarstwa
mgr Weronika Rozenberger Zakład Pielęgniarstwa
mgr Ewa Różańska Pracownia Ratownictwa Medycznego
mgr Beata Rudak Zakład Pielęgniarstwa
mgr Henryk Sawicki Pracownia Ratownictwa Medycznego
mgr Otylia Schönborn Zakład Pielęgniarstwa
mgr Marek Skonieczny Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
mgr Kamila Sobczyk Instytut Nauk o Zdrowiu
lek. med. Marta Sochaj Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
mgr Karolina Sot Zakład Pielęgniarstwa
prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński Katedra Anatomii i Histologii
dr n. med. Ryszard Stryjski Zakład Pielęgniarstwa
mgr Zbigniew Suchecki Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr n. med. Patrycja Sujka-Kordowska Katedra Anatomii i Histologii
dr n. med. Agnieszka Szczepek Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
lek. med. Wojciech Świtała Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Agnieszka Tkaczyk Zakład Pielęgniarstwa
dr n. med. Marianna Tyczewska Katedra Anatomii i Histologii
mgr Anna Tylutka Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
dr n. med. Izabela Uzar Zakład Farmakologii i Toksykologii
mgr Elżbieta Walczak Zakład Pielęgniarstwa
dr Edyta Wawrzyniak-Gramacka Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
mgr Marzena Wieczorek Zakład Pielęgniarstwa
mgr Katarzyna Wtorkowska Zakład Pielęgniarstwa
mgr Beata Wudarczyk Zakład Pielęgniarstwa
dr n. med. Teresa Wysocka Katedra Anatomii i Histologii
prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel Katedra Anatomii i Histologii
lek. med. Mirosław Zapała Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ Katedra Anatomii i Histologii