Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Nauk Biologicznych

Nauczyciel Jednostka
doc. dr Jolanta Adach Instytut Nauk Biologicznych
dr Sylwia Andrzejczak-Grządko Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Maciej Bardelas Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Yanina Benedetti Katedra Ochrony Przyrody
dr Grażyna Biczysko Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Marcin Bocheński Katedra Ochrony Przyrody
dr Dżamila Bogusławska Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr Jan Cichocki Katedra Zoologii
dr Olaf Ciebiera Katedra Ochrony Przyrody
dr Paweł Czechowski Instytut Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Aleksander Czogalla Instytut Nauk Biologicznych
dr Katarzyna Dancewicz Katedra Botaniki i Ekologii
mgr Jacek Dudzic Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
doc. dr Krzysztof Dzieńdziura Instytut Nauk Biologicznych
mgr Joanna Fiedorowicz Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
prof. dr hab. Beata Gabryś Katedra Botaniki i Ekologii
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Katedra Zoologii
dr Agnieszka Gandecka Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. Marian Giertych, prof. UZ Katedra Botaniki i Ekologii
mgr Agnieszka Gładyszak Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Renata Grochowalska Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Elżbieta Heger Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
mgr Bartłomiej Hes Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Beata Hołowko Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr hab. Martin Hromada, prof. UZ Katedra Ochrony Przyrody
dr Dmytro Iakushenko Katedra Botaniki i Ekologii
dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ Katedra Botaniki i Ekologii
dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
prof. dr hab. Leszek Jerzak Katedra Ochrony Przyrody
mgr Piotr Jurkiewicz Instytut Nauk Biologicznych
dr Andrzej Jurkowski Katedra Biotechnologii
dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ Katedra Biotechnologii
mgr Marcin Karaszewski Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ Katedra Ochrony Przyrody
dr Leszek Karski Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ Katedra Biotechnologii
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ Katedra Zoologii
dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Katedra Biotechnologii
dr Andżelina Łopińska Katedra Ochrony Przyrody
mgr Ireneusz Łuczak Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Beata Machnicka Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr inż. Agnieszka Mirończyk Katedra Biotechnologii
dr hab. Federico Morelli Katedra Ochrony Przyrody
dr Andrzej Mroczkowski Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ Katedra Botaniki i Ekologii
dr Ewa Nowacka-Chiari Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr inż. Julia Nowak-Jary Katedra Biotechnologii
mgr Marta Pelińska Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela Instytut Nauk Biologicznych
dr Piotr Reda Uniwersytecki Ogród Botaniczny
dr Elżbieta Roland Katedra Zoologii
dr Mateusz Rynkiewicz Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Anna Samsel Katedra Biotechnologii
dr inż. Iwona Sergiel Katedra Biotechnologii
prof. dr hab. Aleksander Sikorski Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr Ewa Skorupka Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Anna Solan Katedra Biotechnologii
mgr Paweł Sroczyński Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Michał Szkudlarek Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Anna Timoszyk Katedra Biotechnologii
dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr Jerzy Walczak Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Artur Wandycz Katedra Ochrony Przyrody
dr inż. Agnieszka Ważna Katedra Zoologii
dr Anna Wróblewska-Kurdyk Katedra Botaniki i Ekologii
mgr Mariusz Żurowski Katedra Sportu i Promocji Zdrowia