Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Nauk Społecznych

Nauczyciel Jednostka
dr Aneta Wojciechowska (Ż) Pracownia Pedagogiki Specjalnej