Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Nauk Społecznych

Nauczyciel Jednostka
mgr Ilona Chorążyczewska Wydział Nauk Społecznych