Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Nauczyciel Jednostka
mgr Izabela Jasińska Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
mgr inż. Przemysław Mrowiec Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
mgr Katarzyna Szajkowska Sekretariat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki