Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Fizyki i Astronomii

Nauczyciel Jednostka
dr Maciej Bilicki Wydział Fizyki i Astronomii
mgr Iwona Borowczak Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
dr Bartosz Brzostowski Instytut Fizyki
Thuan Bui Wydział Fizyki i Astronomii
dr hab. Van Cao Long, prof. UZ Instytut Fizyki
Lahn Chu Wydział Fizyki i Astronomii
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Instytut Fizyki
dr Krzysztof Dudek Instytut Fizyki
dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ Instytut Fizyki
dr Zbigniew Ficek Instytut Fizyki
prof. dr hab. Ulrich Geppert Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
GOŚĆ I Instytut Fizyki Instytut Fizyki
GOŚĆ II Instytut Fizyki Instytut Fizyki
GOŚĆ III Instytut Fizyki Instytut Fizyki
GOŚĆ Instytutu Fizyki Instytut Fizyki
dr Piotr Jachimowicz Instytut Fizyki
dr Stefan Jerzyniak Instytut Fizyki
dr Joanna Kalaga Instytut Fizyki
dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Ihor Kindrat Instytut Fizyki
dr Sylwia Kondej Instytut Fizyki
dr Marcin Kośmider Instytut Fizyki
prof. dr hab. Wiesław Leoński Instytut Fizyki
dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ Instytut Fizyki
prof. dr hab. Andrzej Maciejewski Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Krzysztof Maciesiak Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
prof. dr hab. Giorgi Melikidze Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
prof. Roberto Mignani Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Dipanjan Mitra Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Lidia Najder-Kozdrowska Instytut Fizyki
dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ Instytut Fizyki
dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ Instytut Fizyki
Artem Poliszczuk Wydział Fizyki i Astronomii
dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ Instytut Fizyki
dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
prof. dr hab. Piotr Rozmej Instytut Fizyki
dr Karolina Rożko Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
prof. Krzysztof Stasiewicz Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Andrzej Szary Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Magdalena Szkudlarek Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Wojciech Szumiński Instytut Fizyki
dr Wojciech Szumiński Instytut Fizyki
dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ Instytut Fizyki
prof. dr hab. Andrzej Więckowski Instytut Fizyki
dr Dariusz Woźniak Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Michał Żejmo Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Sebastian Żurek Instytut Fizyki