Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Mechaniczny

Nauczyciel Jednostka
prof. dr hab. inż. Nadine Schlüter Wydział Mechaniczny
dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
mgr Aleksandra Dębowska Dziekanat Wydziału Mechanicznego
Maciej Domiszewski Wydział Mechaniczny
dr inż. Julian Jakubowski (Ż) Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr inż. Zygmunt Jocz (Ż) Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
mgr Roman Kardowski (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
mgr Marek Koroluk (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Książka Książka Wydział Mechaniczny
mgr Andrzej Machnowski (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek Wydział Mechaniczny
dr Mirosław Matyjaszczyk Wydział Mechaniczny
lek. med. Maciej Ryngier (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Paulina Siwińska Wydział Mechaniczny
prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski Wydział Mechaniczny
mgr Rafał Tyrka (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz Wydział Mechaniczny
dr Anna Ziętek (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy