Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Matematyki

Nauczyciel Jednostka
dr Aleksandra Arkit Zakład Zastosowań Informatyki
dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
dr Krystyna Białek Zakład Algebry i Geometrii
dr Jacek Bojarski Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr Marta Borowiecka-Olszewska Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
prof. dr hab. Andrzej Cegielski Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
dr Sebastian Czerwiński Zakład Algebry i Geometrii
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr Robert Dylewski Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
dr Florian Fabiś Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr Anna Fiedorowicz Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr Dorota Głazowska Zakład Równań Funkcyjnych
dr inż. Janusz Jabłoński Zakład Zastosowań Informatyki
dr hab. Justyna Jarczyk, prof. UZ Zakład Równań Funkcyjnych
prof. dr hab. Witold Jarczyk Zakład Równań Funkcyjnych
dr Katarzyna Jesse-Józefczyk Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ Zakład Algebry i Geometrii
prof. dr hab. Michał Kisielewicz, prof. UZ Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr Arkadiusz Kozioł Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr Radosława Kranz Zakład Analizy Matematycznej
dr inż. Agnieszka Lasota Zakład Zastosowań Informatyki
dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ Zakład Analizy Matematycznej
dr Magdalena Łysakowska Zakład Algebry i Geometrii
mgr inż. Andrzej Majczak Zakład Zastosowań Informatyki
dr Tomasz Małolepszy Zakład Równań Funkcyjnych
prof. dr hab. Janusz Matkowski Zakład Równań Funkcyjnych
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
prof. dr hab. Jerzy Motyl Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr Maciej Niedziela Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
prof. dr hab. Andrzej Nowak Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
prof. dr hab. Marian Nowak Zakład Analizy Matematycznej
dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ Zakład Algebry i Geometrii
dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ Zakład Zastosowań Informatyki
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
dr Aleksandra Rzepka Zakład Analizy Matematycznej
dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr Joanna Skowronek-Kaziów Zakład Algebry i Geometrii
dr Joachim Syga Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka Zakład Analizy Matematycznej
dr Ewa Synówka Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ Zakład Analizy Matematycznej
dr Alina Szelecka Zakład Algebry i Geometrii
dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
dr Magdalena Wojciech Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr inż. Paweł Wolański Zakład Zastosowań Informatyki
prof. dr hab. Roman Zmyślony Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii