Plan zajęć

dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
Instytut Pedagogiki

G.Gajewska@ipp.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD 419 A-16 D
09:45 11:20 Podstawy opieki i wychowania w pracy pedagoga specjalnego 41PSpecjalna-JMS 419 A-16 DP
09:45 11:20 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP 419 A-16 2023-06-06
11:25 13:00 Podstawy opieki i wychowania w pracy pedagoga specjalnego 41PSpecjalna-JMS 138 A-16 DP
11:45 12:30 Konsultacje   401a A-16 2023-06-06
Środa
08:00 09:35 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP 419 A-16 2023-06-21
08:30 09:15 Konsultacje   401a A-16 2023-06-14
09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP 419 A-16 D
11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP   D
Sobota
08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-ND/sem.1 409 A-16 2023-06-17
10:30 12:45 Seminarium magisterskie II 11PED-POWiP-ND/sem.1 409 A-16 2023-06-17
13:30 15:45 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 409 A-16 2023-06-17
Niedziela
09:00 11:15 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 419 A-16 2023-06-04
10:30 12:45 Proseminarium 21PED-POWiP-NP 229 A-16 2023-06-18
11:30 13:00 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 419 A-16 2023-06-04
13:10 15:25 Proseminarium 21PED-POWiP-NP 419 A-16 2023-06-04
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-04 Ni 09:00 11:15 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 419 A-16
2023-06-04 Ni 11:30 13:00 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 419 A-16
2023-06-04 Ni 13:10 15:25 Proseminarium 21PED-POWiP-NP 419 A-16
2023-06-06 Wt 08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD 419 A-16
2023-06-06 Wt 09:45 11:20 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP 419 A-16
2023-06-06 Wt 11:45 12:30 Konsultacje   401a A-16
2023-06-13 Wt 08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD 419 A-16
2023-06-13 Wt 09:45 11:20 Podstawy opieki i wychowania w pracy pedagoga specjalnego 41PSpecjalna-JMS 419 A-16
2023-06-13 Wt 11:25 13:00 Podstawy opieki i wychowania w pracy pedagoga specjalnego 41PSpecjalna-JMS 138 A-16
2023-06-14 Śr 08:30 09:15 Konsultacje   401a A-16
2023-06-14 Śr 09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP 419 A-16
2023-06-14 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-06-17 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-ND/sem.1 409 A-16
2023-06-17 So 10:30 12:45 Seminarium magisterskie II 11PED-POWiP-ND/sem.1 409 A-16
2023-06-17 So 13:30 15:45 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 409 A-16
2023-06-18 Ni 10:30 12:45 Proseminarium 21PED-POWiP-NP 229 A-16
2023-06-20 Wt 08:00 09:30 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-SD 419 A-16
2023-06-20 Wt 09:45 11:20 Podstawy opieki i wychowania w pracy pedagoga specjalnego 41PSpecjalna-JMS 419 A-16
2023-06-20 Wt 11:25 13:00 Podstawy opieki i wychowania w pracy pedagoga specjalnego 41PSpecjalna-JMS 138 A-16
2023-06-21 Śr 08:00 09:35 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP 419 A-16
2023-06-21 Śr 09:45 11:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-SP 419 A-16
2023-06-21 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP