Plan zajęć

dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ

Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

b.pietrulewicz@iibnp.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Nieregularne
    Seminarium dyplomowe III 41BHP-SP D
    Seminarium dyplomowe III 41BHP-NP mWM
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
  Nr     Seminarium dyplomowe III 41BHP-NP
  Nr     Seminarium dyplomowe III 41BHP-SP