Plan zajęć

dr Artur Doliński

Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
Instytut Psychologii

A.Dolinski@ips.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć