Plan zajęć

dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ

Zakład Resocjalizacji
Instytut Pedagogiki

b.toron-formanek@wpps.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
15:00 16:25 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-SD 51 A-16 DP
15:00 16:35 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-SP 8 A-16 DN
16:45 18:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-SD 29 A-16 D
18:25 20:00 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-SP 48 A-16 DN
Środa
11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP   D
15:00 16:25 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16 DP
15:00 16:35 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-SD 48 A-16 DN
16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16 D
18:30 20:00 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-SD/sem.1 48 A-16 D
Czwartek
15:00 16:25 Zagadnienia podstawowe kryminologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP 8 A-16 DP
Piątek
16:00 17:30 Konsultacje   49 A-16 D
Sobota
08:00 10:15 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-ND 48 A-16 2023-04-15
08:00 10:15 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-ND 48 A-16 2023-05-20
08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-ND 31 A-16 2023-06-03
08:00 10:15 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-ND 48 A-16 2023-05-13
10:30 12:45 Kryminologia 21PED-RzTS-ND 48 A-16 2023-05-20
13:00 15:15 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-ND 48 A-16 2023-05-13
13:00 15:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-ND 48 A-16 2023-05-20
13:00 15:15 Kryminologia 21PED-RzTS-ND 48 A-16 2023-04-15
15:30 17:45 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-ND 48 A-16 2023-04-15; 2023-05-13
15:30 17:45 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-ND 48 A-16 2023-05-20
18:00 20:15 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-ND 31 A-16 2023-06-03
18:00 20:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-ND 48 A-16 2023-04-15; 2023-05-13
Niedziela
08:00 10:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-ND 29 A-16 2023-05-14
08:00 10:15 Zagadnienia podstawowe kryminologii 11RzK-NP; 12RzK-NP 48 A-16 2023-04-23; 2023-05-21
10:30 12:45 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-NP 31 A-16 2023-05-21
10:30 12:45 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-ND 29 A-16 2023-05-14
10:30 12:45 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-ND 48 A-16 2023-04-23
10:30 12:45 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-ND 29 A-16 2023-04-16
10:30 12:45 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-ND 51 A-16 2023-06-04
13:00 15:15 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-NP 51 A-16 2023-06-04
13:00 15:15 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-NP 31 A-16 2023-05-21
13:00 15:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-ND 29 A-16 2023-04-16
15:30 17:45 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-NP 29 A-16 2023-04-16
15:30 17:45 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-ND 31 A-16 2023-05-21
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-03-31 Pi 16:00 17:30 Konsultacje   49 A-16
2023-04-04 Wt 15:00 16:35 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-SP 8 A-16
2023-04-04 Wt 16:45 18:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-SD 29 A-16
2023-04-04 Wt 18:25 20:00 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-SP 48 A-16
2023-04-05 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-04-05 Śr 15:00 16:35 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-04-05 Śr 16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-04-05 Śr 18:30 20:00 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-SD/sem.1 48 A-16
2023-04-06 Cz 16:00 17:30 Konsultacje   49 A-16
2023-04-12 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-04-12 Śr 15:00 16:25 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-04-12 Śr 16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-04-12 Śr 18:30 20:00 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-SD/sem.1 48 A-16
2023-04-13 Cz 15:00 16:25 Zagadnienia podstawowe kryminologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP 8 A-16
2023-04-14 Pi 16:00 17:30 Konsultacje   49 A-16
2023-04-15 So 08:00 10:15 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-ND 48 A-16
2023-04-15 So 13:00 15:15 Kryminologia 21PED-RzTS-ND 48 A-16
2023-04-15 So 15:30 17:45 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-ND 48 A-16
2023-04-15 So 18:00 20:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-ND 48 A-16
2023-04-16 Ni 10:30 12:45 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-ND 29 A-16
2023-04-16 Ni 13:00 15:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-ND 29 A-16
2023-04-16 Ni 15:30 17:45 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-NP 29 A-16
2023-04-18 Wt 15:00 16:35 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-SP 8 A-16
2023-04-18 Wt 16:45 18:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-SD 29 A-16
2023-04-18 Wt 18:25 20:00 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-SP 48 A-16
2023-04-19 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-04-19 Śr 15:00 16:35 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-04-19 Śr 16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-04-19 Śr 18:30 20:00 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-SD/sem.1 48 A-16
2023-04-21 Pi 16:00 17:30 Konsultacje   49 A-16
2023-04-23 Ni 08:00 10:15 Zagadnienia podstawowe kryminologii 11RzK-NP; 12RzK-NP 48 A-16
2023-04-23 Ni 10:30 12:45 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-ND 48 A-16
2023-04-25 Wt 15:00 16:25 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-SD 51 A-16
2023-04-25 Wt 16:45 18:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-SD 29 A-16
2023-04-26 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-04-26 Śr 15:00 16:25 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-04-26 Śr 16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-04-26 Śr 18:30 20:00 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-SD/sem.1 48 A-16
2023-04-27 Cz 15:00 16:25 Zagadnienia podstawowe kryminologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP 8 A-16
2023-04-28 Pi 16:00 17:30 Konsultacje   49 A-16
2023-05-09 Wt 15:00 16:35 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-SP 8 A-16
2023-05-09 Wt 16:45 18:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-SD 29 A-16
2023-05-09 Wt 18:25 20:00 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-SP 48 A-16
2023-05-10 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-05-10 Śr 15:00 16:35 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-05-10 Śr 16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-05-10 Śr 18:30 20:00 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-SD/sem.1 48 A-16
2023-05-12 Pi 16:00 17:30 Konsultacje   49 A-16
2023-05-13 So 08:00 10:15 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-ND 48 A-16
2023-05-13 So 13:00 15:15 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-ND 48 A-16
2023-05-13 So 15:30 17:45 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-ND 48 A-16
2023-05-13 So 18:00 20:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-ND 48 A-16
2023-05-14 Ni 08:00 10:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-ND 29 A-16
2023-05-14 Ni 10:30 12:45 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-ND 29 A-16
2023-05-16 Wt 15:00 16:25 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-SD 51 A-16
2023-05-16 Wt 16:45 18:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-SD 29 A-16
2023-05-17 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-05-17 Śr 15:00 16:25 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-05-17 Śr 16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-05-17 Śr 18:30 20:00 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-SD/sem.1 48 A-16
2023-05-18 Cz 15:00 16:25 Zagadnienia podstawowe kryminologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP 8 A-16
2023-05-19 Pi 16:00 17:30 Konsultacje   49 A-16
2023-05-20 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-ND 48 A-16
2023-05-20 So 10:30 12:45 Kryminologia 21PED-RzTS-ND 48 A-16
2023-05-20 So 13:00 15:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-ND 48 A-16
2023-05-20 So 15:30 17:45 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-ND 48 A-16
2023-05-21 Ni 08:00 10:15 Zagadnienia podstawowe kryminologii 11RzK-NP; 12RzK-NP 48 A-16
2023-05-21 Ni 10:30 12:45 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-NP 31 A-16
2023-05-21 Ni 13:00 15:15 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-NP 31 A-16
2023-05-21 Ni 15:30 17:45 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-ND 31 A-16
2023-05-23 Wt 15:00 16:35 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-SP 8 A-16
2023-05-23 Wt 16:45 18:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-SD 29 A-16
2023-05-23 Wt 18:25 20:00 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-SP 48 A-16
2023-05-24 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-05-24 Śr 15:00 16:35 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-05-24 Śr 16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-05-24 Śr 18:30 20:00 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-SD/sem.1 48 A-16
2023-05-26 Pi 16:00 17:30 Konsultacje   49 A-16
2023-05-30 Wt 15:00 16:25 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-SD 51 A-16
2023-05-30 Wt 16:45 18:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-SD 29 A-16
2023-05-31 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-05-31 Śr 15:00 16:25 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-05-31 Śr 16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-05-31 Śr 18:30 20:00 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-SD/sem.1 48 A-16
2023-06-01 Cz 15:00 16:25 Zagadnienia podstawowe kryminologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP 8 A-16
2023-06-02 Pi 16:00 17:30 Konsultacje   49 A-16
2023-06-03 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-ND 31 A-16
2023-06-03 So 18:00 20:15 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-ND 31 A-16
2023-06-04 Ni 10:30 12:45 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-ND 51 A-16
2023-06-04 Ni 13:00 15:15 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-NP 51 A-16
2023-06-06 Wt 15:00 16:35 Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym 21PED-RzPK-SP 8 A-16
2023-06-06 Wt 16:45 18:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-SD 29 A-16
2023-06-06 Wt 18:25 20:00 Diagnoza resocjalizacyjna 21PED-RzPK-SP 48 A-16
2023-06-13 Wt 15:00 16:25 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-SD 51 A-16
2023-06-13 Wt 16:45 18:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-SD 29 A-16
2023-06-14 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-06-14 Śr 15:00 16:25 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-06-14 Śr 16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-06-14 Śr 18:30 20:00 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-SD/sem.1 48 A-16
2023-06-15 Cz 15:00 16:25 Zagadnienia podstawowe kryminologii 11RzK-SP; 12RzK-SP; 13RzK-SP 8 A-16
2023-06-16 Pi 16:00 17:30 Konsultacje   49 A-16
2023-06-20 Wt 15:00 16:25 Systemy resocjalizacji na świecie 21PED-RzTS-SD 51 A-16
2023-06-20 Wt 16:45 18:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-RzTS-SD 29 A-16
2023-06-21 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-06-21 Śr 15:00 16:35 Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-06-21 Śr 16:45 18:15 Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji 11PED-RzTS-SD 48 A-16
2023-06-21 Śr 18:30 20:00 Seminarium magisterskie II 11PED-RzTS-SD/sem.1 48 A-16
2023-06-23 Pi 16:00 17:30 Konsultacje   49 A-16