Plan zajęć

dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ

Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
Instytut Budownictwa

M.Mrowczynska@ib.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
09:15 10:45 Geodezja 10BUD-SP; 11BUD-SP 215 A-8 D
Środa
09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe   D
Niedziela
09:10 10:50 Geodezja i systemy GIS 15IS-NP 106 A-8 2023-06-18
10:55 12:35 Podstawy wyceny nieruchomości 22BUD-TiOB-ND 106 A-8 2023-06-18
12:40 14:20 Podstawy wyceny nieruchomości 22BUD-TiOB-ND 106 A-8 2023-06-18
Nieregularne
    Praktyka geodezyjna 10BUD-SP/A D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-05 Po 09:15 10:45 Geodezja 10BUD-SP; 11BUD-SP 215 A-8
2023-06-12 Po 09:15 10:45 Geodezja 10BUD-SP; 11BUD-SP 215 A-8
2023-06-14 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-18 Ni 09:10 10:50 Geodezja i systemy GIS 15IS-NP 106 A-8
2023-06-18 Ni 10:55 12:35 Podstawy wyceny nieruchomości 22BUD-TiOB-ND 106 A-8
2023-06-18 Ni 12:40 14:20 Podstawy wyceny nieruchomości 22BUD-TiOB-ND 106 A-8
2023-06-19 Po 09:15 10:45 Geodezja 10BUD-SP; 11BUD-SP 215 A-8
2023-06-21 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
  Nr     Praktyka geodezyjna 10BUD-SP/A