Plan zajęć

dr Joachim Syga

Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Instytut Matematyki

J.Syga@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
07:30 09:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8 2023-11-21; 2023-11-28; 2023-12-05; 2023-12-12; 2023-12-19; 2024-01-09; 2024-01-16; 2024-01-23
15:15 16:40 Matematyka 11ARCH-SJ 106 A-8 DN
15:25 17:00 Matematyka 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8 DP
16:50 18:15 Matematyka 12ARCH-SJ 106 A-8 DN
Środa
12:35 14:00 Dyżur pracowniczy   D
14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29 D
16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29 D
18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29 D
Czwartek
09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29 D
16:20 17:50 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8 DP
18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29 D
19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29 D
Piątek
18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29 D
Sobota
07:30 09:10 Statystyka opisowa 21EK-NP 210 A-29 WEZ/N/ZimowyP
07:40 09:00 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP 216 A-29 WEZ/N/ZimowyN
09:15 10:45 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP 210 A-29 WEZ/N/Zimowy
11:00 12:30 Statystyka opisowa 22ZARZ-NP 210 A-29 WEZ/N/Zimowy
12:45 14:25 Statystyka 21LOG-NP; 22LOG-NP 1 A-29 WEZ/N/ZimowyP
14:30 16:10 Statystyka opisowa 21EK-NP 210 A-29 WEZ/N/ZimowyP
16:15 17:55 Statystyka 21LOG-NP 210 A-29 WEZ/N/ZimowyP
18:00 19:40 Statystyka 22LOG-NP 210 A-29 WEZ/N/ZimowyP
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-10-03 Wt 15:15 16:40 Matematyka 11ARCH-SJ 106 A-8
2023-10-03 Wt 16:50 18:15 Matematyka 12ARCH-SJ 106 A-8
2023-10-04 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-10-04 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2023-10-04 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2023-10-04 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-10-05 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-10-05 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2023-10-05 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-10-06 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2023-10-07 So 07:40 09:00 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP 216 A-29
2023-10-07 So 09:15 10:45 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP 210 A-29
2023-10-07 So 11:00 12:30 Statystyka opisowa 22ZARZ-NP 210 A-29
2023-10-10 Wt 15:25 17:00 Matematyka 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-10-11 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-10-11 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2023-10-11 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2023-10-11 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-10-12 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-10-12 Cz 16:20 17:50 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-10-12 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2023-10-12 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-10-13 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2023-10-17 Wt 15:15 16:40 Matematyka 11ARCH-SJ 106 A-8
2023-10-17 Wt 16:50 18:15 Matematyka 12ARCH-SJ 106 A-8
2023-10-18 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-10-18 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2023-10-18 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2023-10-18 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-10-19 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-10-19 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2023-10-19 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-10-20 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2023-10-21 So 07:30 09:10 Statystyka opisowa 21EK-NP 210 A-29
2023-10-21 So 09:15 10:45 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP 210 A-29
2023-10-21 So 11:00 12:30 Statystyka opisowa 22ZARZ-NP 210 A-29
2023-10-21 So 12:45 14:25 Statystyka 21LOG-NP; 22LOG-NP 1 A-29
2023-10-21 So 14:30 16:10 Statystyka opisowa 21EK-NP 210 A-29
2023-10-21 So 16:15 17:55 Statystyka 21LOG-NP 210 A-29
2023-10-21 So 18:00 19:40 Statystyka 22LOG-NP 210 A-29
2023-10-24 Wt 15:25 17:00 Matematyka 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-10-25 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-10-25 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2023-10-25 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2023-10-25 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-10-26 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-10-26 Cz 16:20 17:50 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-10-26 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2023-10-26 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-10-27 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2023-11-02 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-11-02 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2023-11-02 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-11-03 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2023-11-04 So 07:40 09:00 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP 216 A-29
2023-11-04 So 09:15 10:45 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP 210 A-29
2023-11-04 So 11:00 12:30 Statystyka opisowa 22ZARZ-NP 210 A-29
2023-11-07 Wt 15:25 17:00 Matematyka 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-11-08 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-11-08 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2023-11-08 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2023-11-08 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-11-09 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-11-09 Cz 16:20 17:50 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-11-09 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2023-11-09 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-11-10 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2023-11-14 Wt 15:15 16:40 Matematyka 11ARCH-SJ 106 A-8
2023-11-14 Wt 16:50 18:15 Matematyka 12ARCH-SJ 106 A-8
2023-11-15 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-11-15 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2023-11-15 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2023-11-15 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-11-16 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-11-16 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2023-11-16 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-11-17 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2023-11-18 So 07:30 09:10 Statystyka opisowa 21EK-NP 210 A-29
2023-11-18 So 09:15 10:45 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP 210 A-29
2023-11-18 So 11:00 12:30 Statystyka opisowa 22ZARZ-NP 210 A-29
2023-11-18 So 12:45 14:25 Statystyka 21LOG-NP; 22LOG-NP 1 A-29
2023-11-18 So 14:30 16:10 Statystyka opisowa 21EK-NP 210 A-29
2023-11-18 So 16:15 17:55 Statystyka 21LOG-NP 210 A-29
2023-11-18 So 18:00 19:40 Statystyka 22LOG-NP 210 A-29
2023-11-21 Wt 07:30 09:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-11-21 Wt 15:25 17:00 Matematyka 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-11-22 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-11-22 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2023-11-22 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2023-11-22 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-11-23 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-11-23 Cz 16:20 17:50 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-11-23 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2023-11-23 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-11-24 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2023-11-28 Wt 07:30 09:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-11-28 Wt 15:15 16:40 Matematyka 11ARCH-SJ 106 A-8
2023-11-28 Wt 16:50 18:15 Matematyka 12ARCH-SJ 106 A-8
2023-11-29 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-11-29 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2023-11-29 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2023-11-29 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-11-30 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-11-30 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2023-11-30 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-12-01 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2023-12-02 So 07:40 09:00 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP 216 A-29
2023-12-02 So 09:15 10:45 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP 210 A-29
2023-12-02 So 11:00 12:30 Statystyka opisowa 22ZARZ-NP 210 A-29
2023-12-05 Wt 07:30 09:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-12-05 Wt 15:25 17:00 Matematyka 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-12-06 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-12-06 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2023-12-06 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2023-12-06 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-12-07 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-12-07 Cz 16:20 17:50 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-12-07 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2023-12-07 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-12-08 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2023-12-12 Wt 07:30 09:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-12-12 Wt 15:15 16:40 Matematyka 11ARCH-SJ 106 A-8
2023-12-12 Wt 16:50 18:15 Matematyka 12ARCH-SJ 106 A-8
2023-12-13 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-12-13 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2023-12-13 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2023-12-13 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-12-14 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-12-14 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2023-12-14 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-12-15 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2023-12-16 So 07:30 09:10 Statystyka opisowa 21EK-NP 210 A-29
2023-12-16 So 09:15 10:45 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP 210 A-29
2023-12-16 So 11:00 12:30 Statystyka opisowa 22ZARZ-NP 210 A-29
2023-12-16 So 12:45 14:25 Statystyka 21LOG-NP; 22LOG-NP 1 A-29
2023-12-16 So 14:30 16:10 Statystyka opisowa 21EK-NP 210 A-29
2023-12-16 So 16:15 17:55 Statystyka 21LOG-NP 210 A-29
2023-12-16 So 18:00 19:40 Statystyka 22LOG-NP 210 A-29
2023-12-19 Wt 07:30 09:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-12-19 Wt 15:25 17:00 Matematyka 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-12-20 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-12-20 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2023-12-20 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2023-12-20 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-12-21 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-12-21 Cz 16:20 17:50 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-12-21 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2023-12-21 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2023-12-22 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2024-01-09 Wt 07:30 09:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2024-01-09 Wt 15:15 16:40 Matematyka 11ARCH-SJ 106 A-8
2024-01-09 Wt 16:50 18:15 Matematyka 12ARCH-SJ 106 A-8
2024-01-10 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2024-01-10 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2024-01-10 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2024-01-10 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2024-01-11 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2024-01-11 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2024-01-11 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2024-01-12 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2024-01-13 So 07:40 09:00 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP 216 A-29
2024-01-13 So 09:15 10:45 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP 210 A-29
2024-01-13 So 11:00 12:30 Statystyka opisowa 22ZARZ-NP 210 A-29
2024-01-16 Wt 07:30 09:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2024-01-16 Wt 15:25 17:00 Matematyka 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2024-01-17 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2024-01-17 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2024-01-17 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2024-01-17 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2024-01-18 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2024-01-18 Cz 16:20 17:50 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2024-01-18 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2024-01-18 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2024-01-19 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2024-01-20 So 07:30 09:10 Statystyka opisowa 21EK-NP 210 A-29
2024-01-20 So 09:15 10:45 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP 210 A-29
2024-01-20 So 11:00 12:30 Statystyka opisowa 22ZARZ-NP 210 A-29
2024-01-20 So 12:45 14:25 Statystyka 21LOG-NP; 22LOG-NP 1 A-29
2024-01-20 So 14:30 16:10 Statystyka opisowa 21EK-NP 210 A-29
2024-01-20 So 16:15 17:55 Statystyka 21LOG-NP 210 A-29
2024-01-20 So 18:00 19:40 Statystyka 22LOG-NP 210 A-29
2024-01-23 Wt 07:30 09:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2024-01-23 Wt 15:15 16:40 Matematyka 11ARCH-SJ 106 A-8
2024-01-23 Wt 16:50 18:15 Matematyka 12ARCH-SJ 106 A-8
2024-01-24 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2024-01-24 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2024-01-24 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2024-01-24 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29
2024-01-25 Cz 09:15 10:45 Seminarium naukowe   218 A-29
2024-01-25 Cz 18:00 19:30 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 31IiE-SP 211 A-29
2024-01-25 Cz 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 118 A-29
2024-01-26 Pi 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 118 A-29
2024-01-27 So 07:40 09:00 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP 216 A-29
2024-01-27 So 09:15 10:45 Statystyka opisowa 21ZARZ-NP 210 A-29
2024-01-27 So 11:00 12:30 Statystyka opisowa 22ZARZ-NP 210 A-29
2024-01-30 Wt 15:15 16:40 Matematyka 11ARCH-SJ 106 A-8
2024-01-30 Wt 16:50 18:15 Matematyka 12ARCH-SJ 106 A-8
2024-01-31 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2024-01-31 Śr 14:30 16:00 Introduction to Mathematical Finance WMIiE-ERASM/II; WMIiE-ERASM/LR 219 A-29
2024-01-31 Śr 16:15 17:45 Badania operacyjne 2 31IiE-SP 112 A-29
2024-01-31 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 118 A-29