Plan zajęć

prof. dr hab. Witold Jarczyk

Zakład Równań Funkcyjnych
Instytut Matematyki

W.Jarczyk@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
11:00 12:30 Topologia 11IiE-SD/DP; 31MAT-SP 3 A-29 2024-09-11
11:00 12:30 Analiza matematyczna 2 11MAT-SP; 21MAT-SP/KP 3 A-29 2024-09-11
11:00 12:30 Functional Analysis WMIiE-E/JVM; WMIiE-E/LR; WMIiE-E/MCR; WMIiE-E/MGF; WMIiE-E/SJGL 3 A-29 2024-09-11
11:00 12:30 Matematyka 11EK-SP; 12EK-SP 3 A-29 2024-09-11
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2024-09-11 Śr 11:00 12:30 Analiza matematyczna 2 11MAT-SP; 21MAT-SP/KP 3 A-29
2024-09-11 Śr 11:00 12:30 Functional Analysis WMIiE-E/JVM; WMIiE-E/LR; WMIiE-E/MCR; WMIiE-E/MGF; WMIiE-E/SJGL 3 A-29
2024-09-11 Śr 11:00 12:30 Matematyka 11EK-SP; 12EK-SP 3 A-29
2024-09-11 Śr 11:00 12:30 Topologia 11IiE-SD/DP; 31MAT-SP 3 A-29