Plan zajęć

prof. dr hab. Witold Jarczyk

Zakład Równań Funkcyjnych
Instytut Matematyki

W.Jarczyk@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
09:15 10:45 Analiza matematyczna 1 11MAT-SP 204 A-29 2022-02-07
Wtorek
10:00 11:30 Analiza matematyczna 1 11MAT-SP 204 A-29 2022-01-25
Środa
11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   2022-01-26
11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ   2022-01-26
12:35 14:00 Dyżur pracowniczy   2022-01-26
Czwartek
09:15 10:45 Analiza matematyczna 1 11MAT-SP 202 A-29 2022-01-27
11:00 12:30 Seminarium naukowe   218 A-29 2022-01-27
18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 202 A-29 2022-01-27
S1
Piątek
09:15 10:45 Analiza matematyczna 1 11MAT-SP 204 A-29 2022-02-25
Egzamin poprawkowy
16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 217 A-29 2022-01-28
S1
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-25 Wt 10:00 11:30 Analiza matematyczna 1 11MAT-SP 204 A-29
2022-01-26 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny  
2022-01-26 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ  
2022-01-26 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-27 Cz 09:15 10:45 Analiza matematyczna 1 11MAT-SP 202 A-29
2022-01-27 Cz 11:00 12:30 Seminarium naukowe   218 A-29
2022-01-27 Cz 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 202 A-29
S1
2022-01-28 Pi 16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 217 A-29
S1
2022-02-07 Po 09:15 10:45 Analiza matematyczna 1 11MAT-SP 204 A-29
2022-02-25 Pi 09:15 10:45 Analiza matematyczna 1 11MAT-SP 204 A-29
Egzamin poprawkowy