Plan zajęć

dr Tomasz Małolepszy

Zakład Równań Funkcyjnych
Instytut Matematyki

t.malolepszy@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 203 A-29 D
Wtorek
07:30 09:00 Równania różniczkowe cząstkowe 21MAT-SD/A; 21MAT-SD/B; 21MAT-SD/IA 112 A-29 D
09:15 10:45 Pakiety matematyczne 31MAT-SP 112 A-29 D
19:45 21:15 Seminarium dyplomowe 1 11MAT-SD 203 A-29 D
Środa
11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29 D
12:35 14:00 Dyżur pracowniczy   D
Czwartek
07:30 09:00 Pakiety matematyczne 31IiE-SP/A 112 A-29 D
09:15 10:45 Metody optymalizacji 21ID-SP 211 A-29 D
11:00 12:30 Seminarium naukowe   218 A-29 D
18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 3 21MAT-SD 213 A-29 D
Piątek
18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 3 21MAT-SD 213 A-29 D
19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 1 11MAT-SD 203 A-29 D
Niedziela
07:30 09:00 Matematyka 11BUD-NP 215 A-8 2023-06-18
09:15 10:45 Matematyka 11BUD-NP 215 A-8 2023-06-18
10:30 12:00 Matematyka 11BUD-NP 215 A-8 2023-06-25; 2023-09-10
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-05 Po 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 203 A-29
2023-06-06 Wt 07:30 09:00 Równania różniczkowe cząstkowe 21MAT-SD/A; 21MAT-SD/B; 21MAT-SD/IA 112 A-29
2023-06-06 Wt 09:15 10:45 Pakiety matematyczne 31MAT-SP 112 A-29
2023-06-06 Wt 19:45 21:15 Seminarium dyplomowe 1 11MAT-SD 203 A-29
2023-06-07 Śr 07:30 09:00 Pakiety matematyczne 31IiE-SP/A 112 A-29
2023-06-07 Śr 09:15 10:45 Metody optymalizacji 21ID-SP 211 A-29
2023-06-07 Śr 11:00 12:30 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-06-07 Śr 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 3 21MAT-SD 213 A-29
2023-06-12 Po 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 203 A-29
2023-06-13 Wt 07:30 09:00 Równania różniczkowe cząstkowe 21MAT-SD/A; 21MAT-SD/B; 21MAT-SD/IA 112 A-29
2023-06-13 Wt 09:15 10:45 Pakiety matematyczne 31MAT-SP 112 A-29
2023-06-13 Wt 19:45 21:15 Seminarium dyplomowe 1 11MAT-SD 203 A-29
2023-06-14 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-06-14 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-06-15 Cz 07:30 09:00 Pakiety matematyczne 31IiE-SP/A 112 A-29
2023-06-15 Cz 09:15 10:45 Metody optymalizacji 21ID-SP 211 A-29
2023-06-15 Cz 11:00 12:30 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-06-15 Cz 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 3 21MAT-SD 213 A-29
2023-06-16 Pi 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 3 21MAT-SD 213 A-29
2023-06-16 Pi 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 1 11MAT-SD 203 A-29
2023-06-18 Ni 07:30 09:00 Matematyka 11BUD-NP 215 A-8
2023-06-18 Ni 09:15 10:45 Matematyka 11BUD-NP 215 A-8
2023-06-19 Po 19:45 21:15 Inżynierski projekt dyplomowy 1 31ID-SP 203 A-29
2023-06-20 Wt 07:30 09:00 Równania różniczkowe cząstkowe 21MAT-SD/A; 21MAT-SD/B; 21MAT-SD/IA 112 A-29
2023-06-20 Wt 09:15 10:45 Pakiety matematyczne 31MAT-SP 112 A-29
2023-06-20 Wt 19:45 21:15 Seminarium dyplomowe 1 11MAT-SD 203 A-29
2023-06-21 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   207 A-29
2023-06-21 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2023-06-22 Cz 07:30 09:00 Pakiety matematyczne 31IiE-SP/A 112 A-29
2023-06-22 Cz 09:15 10:45 Metody optymalizacji 21ID-SP 211 A-29
2023-06-22 Cz 11:00 12:30 Seminarium naukowe   218 A-29
2023-06-22 Cz 18:00 21:00 Seminarium dyplomowe 3 21MAT-SD 213 A-29
2023-06-23 Pi 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 3 21MAT-SD 213 A-29
2023-06-23 Pi 19:45 21:15 Seminarium specjalistyczne 1 11MAT-SD 203 A-29
2023-06-25 Ni 10:30 12:00 Matematyka 11BUD-NP 215 A-8
2023-09-10 Ni 10:30 12:00 Matematyka 11BUD-NP 215 A-8