Plan zajęć

dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ

Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
Instytut Ekonomii i Finansów

m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć