Plan zajęć

dr Lidia Wawryk

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
Instytut Pedagogiki

lwawryk@uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
15:00 16:35 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD 419 A-16 2023-06-05
16:45 18:20 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD 419 A-16 2023-06-05
Wtorek
15:00 17:30 Socjoterapia w edukacji integracyjnej i włączającej 21PSpecjal-JMS 324 A-16 2023-06-06
Środa
08:00 11:20 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie 31PED-POWiP-SP 229 A-16 D
11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP   D
13:00 14:30 Konsultacje   407 A-16 D
14:50 16:20 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-SP 428 A-16 D
Czwartek
09:45 11:10 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-SP 419 A-16 2023-06-15
09:45 11:20 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD 419 A-16 DN
11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD 419 A-16 D
13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP 419 A-16 D
Niedziela
08:00 10:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-NP 428 A-16 2023-06-04
10:30 12:45 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP 428 A-16 2023-06-04
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-04 Ni 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-NP 428 A-16
2023-06-04 Ni 10:30 12:45 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP 428 A-16
2023-06-05 Po 15:00 16:35 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD 419 A-16
2023-06-05 Po 16:45 18:20 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-SD 419 A-16
2023-06-06 Wt 15:00 17:30 Socjoterapia w edukacji integracyjnej i włączającej 21PSpecjal-JMS 324 A-16
2023-06-07 Śr 09:45 11:20 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD 419 A-16
2023-06-07 Śr 11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD 419 A-16
2023-06-07 Śr 13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP 419 A-16
2023-06-14 Śr 08:00 11:20 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie 31PED-POWiP-SP 229 A-16
2023-06-14 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-06-14 Śr 13:00 14:30 Konsultacje   407 A-16
2023-06-14 Śr 14:50 16:20 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-SP 428 A-16
2023-06-15 Cz 09:45 11:10 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-SP 419 A-16
2023-06-15 Cz 11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD 419 A-16
2023-06-15 Cz 13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP 419 A-16
2023-06-21 Śr 08:00 11:20 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie 31PED-POWiP-SP 229 A-16
2023-06-21 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-06-21 Śr 13:00 14:30 Konsultacje   407 A-16
2023-06-21 Śr 14:50 16:20 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-SP 428 A-16
2023-06-22 Cz 09:45 11:20 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD 419 A-16
2023-06-22 Cz 11:30 13:00 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-SD 419 A-16
2023-06-22 Cz 13:15 15:30 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-SP 419 A-16