Plan zajęć

dr Grzegorz Dudarski

Instytut Inżynierii Mechanicznej

g.dudarski@iim.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Sobota
10:00 11:00 Metody zwalczania zagrożeń 11BHP-ND H209 A-10 2022-09-10
Nieregularne
    Seminarium dyplomowe I 15BHP-SD/A D
    Seminarium dyplomowe II 25ZiIP-ZPU-SD D
    Seminarium dyplomowe III 25BHP-SD/A D
    Seminarium dyplomowe I 15BHP-ND/A mWM
    Seminarium dyplomowe III 25BHP-ND mWM
    Seminarium dyplomowe II 31BHP-NP mWM
    Seminarium dyplomowe II 11BHP-ND/B mWM
    Seminarium dyplomowe II 11BHP-ND/A mWM
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-09-10 So 10:00 11:00 Metody zwalczania zagrożeń 11BHP-ND H209 A-10
  Nr     Seminarium dyplomowe I 15BHP-ND/A
  Nr     Seminarium dyplomowe I 15BHP-SD/A
  Nr     Seminarium dyplomowe II 11BHP-ND/A
  Nr     Seminarium dyplomowe II 11BHP-ND/B
  Nr     Seminarium dyplomowe II 25ZiIP-ZPU-SD
  Nr     Seminarium dyplomowe II 31BHP-NP
  Nr     Seminarium dyplomowe III 25BHP-ND
  Nr     Seminarium dyplomowe III 25BHP-SD/A